Thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Giảng, PVT Viện KSNDTC....

Thông báo số 246/TB-VKSTC

 

Thông báo số 246/TB-VKSTC

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,445,935 lượt

Số người online:1,831 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn