Quyết định v/v phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức Viện KSND tỉnh Bình Định

Quyết định số 66/QĐ-VKSTC

 

Quyết định số 66/QĐ-VKSTC

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Số lượt truy cập:7,967,875 lượt

Số người online:590 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn