Chuyên đề nghiệp vụ nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát XXST các tội phạm tình dục người dưới 16 tuổi

Chuyên đề nghiệp vụ nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát XXST các tội phạm tình dục người dưới 16 tuổi

 

Chuyên đề nghiệp vụ nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát XXST các tội phạm tình dục người dưới 16 tuổi

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,968,033 lượt

Số người online:767 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn