Sáng kiến, giải pháp công tác năm 2019

Danh sách Sáng kiến ngành KSND tỉnh Bình Định năm 2019:

1.  Một số giải pháp cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ của Viện KSND tỉnh Bình Định (Trần Quốc Việt)

 

2. Giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự tại Viện KSND huyện Tây Sơn (Lê Nguyễn Thanh Thảo)

 

3. Ứng dụng phần mềm chuẩn hoá thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác soạn thảo văn bản tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn (Nguyễn Thị Mộng Thùy)

 

4. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong giải quyết các vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai (Võ Thị Mỹ Hạnh)

 

5.  Nâng cao chất lượng trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự (Nguyễn Thị Thu Thảo)

 

6. Giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn (Đinh Quốc Vương)

 

7. Một số giải pháp cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Cát  (Phạm Văn Thành)

 

8. Phương pháp số hóa để xác lập hồ sơ kiểm sát trong giai đoạn sơ thẩm (Lê Thanh Bình)

 

9. Giải pháp nâng cao kỹ năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án treo theo Luật thi hành án hình sự 2019 (Lê Thanh Bình)

 

10. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát bản án (Trần Thị Hoài)

 

11. Sáng kiến bảng theo dõi thời hạn thi hành án hình sự (Hồ Nhật Nam)

 

12. Giải pháp cải thiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý số liệu tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thông qua phần mềm Microsoft Excel (Nguyễn Đức Hà)

 

13. Một số giải pháp nhằm hạn chế án trả hồ sơ điều tra bổ sung (Võ Minh Thoại)

 

14. Ứng dụng Microsoft Excel trong việc tổng hợp số liệu để làm Báo cáo tình hình tội phạm và công tác kiểm sát tuần (Nguyễn Thị Bích Hòa)

 

15. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác việc chuyển giao bản án, Quyết định của Tòa án đến Chi cục Thi hành án dân sự để thi hành tại thị xã Hoài Nhơn (Nguyễn Chánh Thân)

 

16. Giải pháp nâng cao chất lượng THQCT và kiểm sát án đình chỉ, miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 3 Điều 29 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017 (Trương Thị Ngọc Anh)

 

17. Kỹ năng yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ, việc dân sự (Nguyễn Thị Hiền)

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Số lượt truy cập:5,510,652 lượt

Số người online:354 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn