Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960. Kể từ đó, ngày 26/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân và lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” mãi mãi được các thế hệ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân ghi nhớ và làm theo.
Chỉ thị của Ban thường vụ vụ Tỉnh ủy khóa XIX
Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh công bố Luật Tổ chức Viện KSND, đánh dấu sự ra đời của ngành KSND Việt Nam.
Thông tri [03/03/2017]
về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.
Cách đây 55 năm, ngày 26-7-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của một hệ thống cơ quan quan trọng trong bộ máy nhà nước ta. Từ đó, ngày 26-7 đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 54 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân Việt nam, 39 năm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định giới thiệu với bạn đọc bài viết: Bác Hồ với Ngành Kiểm sát nhân dân Việt nam.
Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Số lượt truy cập:7,967,848 lượt

Số người online:557 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn