Viện KSND huyện Tuy Phước kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù 06 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 24/5/2019, Viện KSND huyện Tuy Phước phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Phước tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước thời điểm từ ngày 01/12/2018 đến ngày 24/5/2019.

Đồng chí Nguyễn Công Binh, Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm sát làm việc tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước.

 

Sau khi nghe báo cáo về việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù của Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước 06 tháng đầu năm 2019, Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Nguyễn Công Binh - Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các loại sổ sách, hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân; kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam; gặp hỏi một số người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ.

 

Qua kiểm sát, nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước đã thực hiện đúng các quy định về chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; về thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân và chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân; không có trường hợp nào oan, sai, khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, chiến sĩ Nhà tạm giữ. Bên cạnh đó, dù đã nhiều lần kiến nghị Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước về việc đầu tư, xây dựng buồng kỷ luật theo đúng quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam nhưng đến nay, qua thực tế kiểm sát, Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước vẫn chưa thực hiện được.

 

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã thông qua Dự thảo kết luận, được Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước ghi nhận, tiếp thu; đối với kiến nghị nêu trên, Nhà tạm giữ sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền về việc đầu tư, trang bị đầy đủ các công cụ cần thiết cho việc xây buồng kỷ luật đúng quy định pháp luật./. 

 

Trần Thị Thơ

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:842,502 lượt

Số người online:1,168 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved