Viện KSND huyện An Lão kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, ngày 12/11/2019, Viện KSND huyện An Lão đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự và công tác tạm giữ, tạm giam tại Cơ quan Thi hành án hình sự và Nhà tạm giữ - Công an huyện An Lão. Cùng tham gia và giám sát với Đoàn kiểm sát còn có đại diện Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Lão.

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ tại quan THAHS và Nhà tạm giữ - Công an huyện An Lão.

 

Sau khi nghe các báo cáo và trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến công tác tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự cũng như trực tiếp kiểm tra buồng tạm giữ, tạm giam đồng thời gặp mặt, thăm hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ, đoàn kiểm sát nhận thấy: Nhà Tạm giữ đã thực hiện tốt các quy  định về công tác tạm giữ, tạm giam. Việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ cũng như các chế độ ăn uống, mặc, chăm sóc y tế được đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; việc trích xuất đúng trình tự, thủ tục luật định; chế độ thăm nuôi được đảm bảo. Đối với công tác thi hành án hình sự, về cơ bản Cơ quan Thi hành án hình sự – Công an huyện An Lão đã thực hiện tốt các quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn liên quan; việc thực hiện bàn giao các bị án cho các cơ quan hay địa phương được thực hiện đảm bảo thời hạn và quy trình luật định,… Bên cạnh đó, Cơ quan Thi hành án hình sự còn để xảy ra thiếu sót như chưa mở sổ theo dõi phạm nhân chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ.

 

Kết thúc các cuộc kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát đã đánh giá chung các công tác, kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục. Cơ quan được kiểm sát thống nhất với kết quả cuộc kiểm sát, ghi nhận và sẽ sớm khắc phục những tồn tại đồng thời Nhà tạm giữ, Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện An Lão cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa hai đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong thời gian tới./.

 

Hồ Chí Trường

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 13/7/2020 đến 19/7/2020
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:951,068 lượt

Số người online:296 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved