Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị và của các bộ phận, từ ngày 07-09/10/2020, Viện KSND huyện An Lão đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão. Cùng tham gia và giám sát với Đoàn kiểm sát còn có đại diện Ban Pháp chế HĐND và đại diện UBMTTQVN huyện An Lão.

 

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ tại Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão.

 

Sau khi nghe các báo cáo và trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến các mặt công tác, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Trong thời gian qua, lãnh đạo CQĐT đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố cũng như những khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Đơn vị đã phân công trực ban hình sự 24/24 giờ tiếp nhận, mở sổ theo dõi, cập nhật và phân loại giải quyết kịp thời tin báo, tố giác tội phạm, kết quả giải quyết tin báo tội phạm đạt khá (72,7%). Nhiều tin báo nổi cộm đã được tập trung giải quyết kịp thời, nhờ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, CQĐT đã thực hiện việc mở sổ theo dõi riêng các khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, phân công đơn vị đầu mối và cán bộ chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tư pháp đúng quy định.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, CQĐT còn để xảy ra thiếu sót như: việc phân loại, đưa vào thụ lý tin báo tội phạm một số vụ việc còn chậm trễ, vi phạm thời hạn; việc thu thập các tài liệu chứng cứ về nhân thân, xác lập hồ sơ tin báo để giải quyết còn để xảy ra thiếu sót; việc chuyển yêu cầu định giá tài sản, quyết định trưng cầu giám định và chuyển giao tài liệu, chứng cứ đến Viện kiểm sát đôi lúc còn chưa kịp thời; việc thụ lý đơn khiếu nại tố cáo còn chậm trễ; việc cập nhật sổ thụ lý đơn còn thiếu sót và công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn còn để xảy ra sai sót.

 

Kết thúc các cuộc kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát đã đánh giá chung các công tác, kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục. Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão thống nhất với kết quả cuộc kiểm sát, ghi nhận và sẽ sớm khắc phục, sửa chữa những tồn tại đồng thời đơn vị cũng đề xuất tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong thời gian tới./.

 

Hồ Chí Trường 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 26/10/2020 đến 01/11/2020
Nhận từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020.
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:990,588 lượt

Số người online:71 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved