Viện KSND huyện Tuy Phước kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị, từ ngày 13-14/10/2020, Viện KSND huyện Tuy Phước đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước.

Đoàn kiểm sát làm việc tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước.

 

Sau khi nghe các báo cáo và trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu từng khâu công tác, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Trong thời gian vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017; lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các tố giác, tin báo về tội phạm; có mở sổ ghi chép việc tiếp nhận, phân loại, theo dõi kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm; phân công trực ban hình sự 24/24 để tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm tại đơn vị. Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã thực hiện việc mở sổ theo dõi các khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, phân công đầu mối và cán bộ chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp đúng quy định pháp luật.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước còn để xảy ra những thiếu sót như sau: Một số tố giác, tin báo về tội phạm đã tiếp nhận nhưng chậm đưa vào thụ lý, phân công Điều tra viên tiến hành kiểm tra, xác minh giải quyết, không thông báo kịp thời việc tiếp nhận để Viện kiểm sát cùng cấp kiểm sát là vi phạm khoản 5 Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017; một số tố giác, tin báo về tội phạm phức tạp nhưng Điều tra viên được phân công thụ lý chậm trao đổi với Kiểm sát viên để báo cáo kịp thời cho lãnh đạo hai ngành họp bàn hướng giải quyết. Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, hầu hết các đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết của Viện kiểm sát đã chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước giải quyết nhưng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước không có văn bản thông báo kết quả giải quyết cho Viện kiểm sát biết.

 

Kết thúc các cuộc kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát đã đánh giá chung các khâu công tác, những mặt đạt được và những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước thống nhất với các ý kiến của Đoàn kiểm sát, ghi nhận và sẽ sớm khắc phục, sửa chữa những tồn tại và mong muốn mối quan hệ phối hợp giữa hai ngành trong hai khâu công tác này nói riêng cũng như các khâu công tác khác nói chung ngày càng tốt hơn trong thời gian đến, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

 

Trần Thị Thơ

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,254 lượt

Số người online:1,409 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn