Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 
Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 11/11/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

 

 

 

Thứ 2   14/11

Sáng

*08h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Các đ/c LĐV, LĐVP, TP15, CTTra

Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Dự họp Thường trực BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Tham gia: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Tỉnh ủy

*14h00': Dự họp Thường trực HĐND tỉnh thông qua dự thảo Báo cáo giám sát chuyên đề

- Tham gia: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Phòng họp Đoàn ĐBQH tỉnh

*14h00': Họp đánh giá chất lượng cán bộ, công chức Văn phòng năm 2022

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viên tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

Toàn thể CB, CC, người LĐ VP

 

 

 

 

Thứ 3   15/11

Sáng

*08h00': Tổ chức Tọa đàm “Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT - VT

- Địa điểm: Hội trường tấng 5 Viện tỉnh

 

*08h00': Dự Ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Làng Canh Tân, Vân Canh

Mời TVĐUK, BTGTU, LĐV và toàn thể CC, người LĐ Viện tỉnh

 

 

BTC chuẩn bị nd

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thành LX

Chiều

*14h00': Lãnh đạo Viện tiếp công dân định kỳ

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng tiếp dân Viện tỉnh

Đ/c Dương – CTTra

 

Thanh Tra chuẩn bị nd

 

 

 

 

Thứ 4 16/11

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị quán triệt, thực hiện NQ của Bộ Chính trị

- Tham dự: các đ/c LĐV

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

Đ/c Thành LX

Chiều

*13h30': Tham gia Đoàn thẩm tra của BPC HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của Thanh tra tỉnh

- Tham gia:  Đ/c Dương – CTTra

- Địa điểm: Phòng họp Đoàn ĐBQH tỉnh

 

*14h00': Họp UBKS mở rộng thông qua Báo cáo công tác kiểm sát năm 2022 trình HĐND tỉnh

- Chủ trì:  Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

 

 

 

  

LĐV, ĐDLĐ các đơn vị trực thuộc

 

 

 

 

 

 VP chuẩn bị nd

 

 

Thứ 5 17/11

Sáng

*09h00': Gặp mặt chia tay cán bộ nghỉ hưu theo chế độ

- Chủ trì: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

P15, P11 chuẩn bị nd

 

Chiều

*15h00': Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Báo Bảo vệ pháp luật

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Hà Nội

 

Đ/c Thành LX (xuất phát sáng 17/11)

 

 

Thứ 6   18/11

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác với Viện KSND CC2

- Tham dự: Các đ/c Phó Viện trưởng             

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

CV số 1268 ngày 11/11/22 của Viện KSNDCC2

VP chuẩn bị nd

Chiều

*15h00': Hối ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì : Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra

VP chuẩn bị nd

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,410,731 lượt

Số người online:566 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn