Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 22/4/2024 đến ngày 28/4/2024

*LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 19/4/2024

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự
    Ghi chú

 

 

 

 

 Thứ 2

22/4

Sáng

*08h00’: Tham dự tiếp công dân định kỳ của HĐND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Số 28 Nguyễn Trãi, TP Quy Nhơn

*08h00’: Làm việc Viện KSND huyện Phù Mỹ về công tác cán bộ

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Trụ sở Viện KSND huyện Phù Mỹ

 

 

  

TP15

Đ/c Thắng LX

 

 

Đ/c Thành LX

Chiều

*14h00’: Dự Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của BBT về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

- Tham dự: Đ/c Sang – BT

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy – 02A Trần Phú

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

23/4

Sáng

*07h30’: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng (Khóa XI)

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy – 02A Trần Phú

*08h00’: TTKS Nhà tạm giữ Công an H. Phù Cát  

- Chủ trì: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Nhà tạm giữ Công an huyện Phù Cát

*08h00’: Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành trong THA DS 

- Chủ trì: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Chi cục THA DS huyện Tây Sơn

 

*08h30’: Dự Hội nghị trực tuyến của BCĐ chuyển đổi số ngành KSND

- Tham dự: Đ/c Quát và đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

 

 

 

 

Phòng 8

 

 

Đ/c Chính – TP11

 

Theo CV 1548 ngày 19/4/2024 của VKSTC

 

Đ/c Hiếu LX

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

 

 

Đ/c Thành LX

 

Đ/c Xuân kiểm tra kết nối

 

Chiều

*14h00’: Dự họp Công an tỉnh

- Tham dự: Đ/c Sang – VT; đ/c Quát - PVT

LĐ Phòng 1

 

Đ/c Thành LX 

 

 

 Thứ 4

24/4

Sáng

*08h00’: TTKS Nhà tạm giữ Công an H. Vĩnh Thạnh 

- Chủ trì: Đ/c Nam – TP8

- Địa điểm: Nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Thạnh

Phòng 8

Đ/c Thắng LX

Chiều

*14h00’: Họp Đảng ủy thường kỳ

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

*14h00’: Dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Phòng họp Đoàn ĐBQH tỉnh

Các đ/c ĐUV

BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

 

 Thứ 5

25/4

Sáng

*08h00’: Dự Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

CVP, KTT

Đ/c Xuân kết nối TT

Chiều

*13h30’: Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

*14h00’: Dự Hội nghị Thường trực BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường 02A Trần Phú

*14h00’: Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành trong THA DS Chi cục THADS huyện Tây Sơn

- Chủ trì: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Chi cục THA DS huyện Tây Sơn

*15h30’: Phòng 8 phối hợp Văn phòng tổng hợp kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp THA phạt tù

- Chủ trì: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

 

 

 

 

 

 Đ/c Chính – TP11 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thành LX 

 

 

 

 

Thứ 6

    26/4

Sáng

*07hh45’: Viếng nghĩa trang Liệt sỹ TP Quy Nhơn

- Tham dự: Tập thể LĐV

- Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ TP Quy Nhơn

*08h30’: Hội ý Lãnh đạo Viện

*09h30’: Họp Ban Cán sự Đảng

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT-  VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

 

 

 

 

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra

Đ/c Thành LX

 

 

 

Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp THA phạt tù giữ Viện KSND BĐ Và Trại giam Kim Sơn - BCA  

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

LĐV, ĐDLĐ: P1,2, VP; CTTra LĐ+công chức P8

Phòng 8 + Văn phòng chuẩn bị nd


*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TUẦN

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,968,078 lượt

Số người online:835 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn