Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  

 
Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 18/11/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

 

 

Thứ 2   21/11

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị cập nhật kiến thức mới năm 2022 (03 ngày)

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Nhà khách Thanh Bình

*08h00’: Dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2022 của Cụm thi đua số 1

- Chủ trì: Đ/c Quốc – PVT;

- Địa điểm: Viện KSND thị xã Hoài Nhơn

 

*08h00’: Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Kim Sơn – Bộ Công an (05 ngày)

- Địa điểm: Trại giam Kim Sơn – Bộ Công an

 

 

 

Đ/c Dương – CTTra và VKS thành viên Cụm 1

 

 

 

Phòng 8

 

 

 

Đ/c Thắng LX

 

 

 

 

Đ/c Thành LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

 

Thứ 3   22/11

Sáng

*08h00’: Hội nghị tổng kết thi đua năm 2022 của Cụm thi đua số 2

- Chủ trì:  Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Vân Canh

 

*09h00’: Chi bộ Văn phòng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

Đ/c Chung - PCVP

 

 

 

 

Toàn thể đảng viên chi bộ VP

Đ/c Thắng LX

Chiều

*14h00': Tham gia Đoàn Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của Cục THADS tỉnh

- Tham dự:  Đ/c Chính – TP11

- Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

*15h45': Tham gia Đoàn Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của Tòa án ND tỉnh

- Tham dự:  Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

 

 

 

 

 

Thứ 4 23/11

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00': Tham gia Đoàn Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của Công an tỉnh

- Tham dự:  Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

*14h00': Tham gia Đoàn Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của Công an tỉnh

- Tham dự:  Đ/c Quý – TP2

- Địa điểm:  Hội trường CA tỉnh

*15h45': Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của VKSND tỉnh

- Tham dự:  Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

TP1,2,9,11, CVP, CTTra

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thành LX

 

 

 

Thứ 5 24/11

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt NQ Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng  khóa XIII (02 ngày)

- Chủ trì: Các đ/c LĐV

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

*08h00': Hội nghị tổng kết thi đua năm 2022 của Khối thi đua số 2

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

 

 

 

 

Toàn thể công chức P15, VP, Thanh tra 

 

 

 

 

 

 

P15 chuẩn bị

Chiều

*14h00’: Hội nghị tổng kết thi đua năm 2022 của Khối thi đua số 1

- Chủ trì: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

TP 1,2,7,9,10

 

 

Thứ 6   25/11

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị tập huấn “Kỹ năng thu thập, quản lý, sử dụng, đánh giá chứng cứ điện tử trong THQCT, KSXXHS” (03 ngày)

- Địa điểm: KS Hoàng Anh Gia Lai – TP Pleiku, Gia Lai

Đ/c Ngân – P7, đ/c Hoàng Anh – P2

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Thứ 7, CN    26,27/11

Cả ngày

*08h00': Dự Hội nghị cập nhật kiến thức mới năm 2022 (02 ngày)

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm:  Nhà khách Thanh Bình

 

 

Nt

 

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,445,244 lượt

Số người online:1,673 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn