{Infographic} 03 nhóm mục tiêu, 06 nhóm giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát

Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của ngành KSND đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 

ST

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Số lượt truy cập:7,968,017 lượt

Số người online:748 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn