Viện KSND huyện Tuy Phước trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước Quý I năm 2023

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, ngày 03/3/2023, Viện KSND huyện Tuy Phước tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước từ ngày 21/11/2022 đến ngày 28/02/2023.

Đoàn kiểm sát làm việc tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước

Sau khi nghe báo cáo về việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra các loại sổ sách, hồ sơ liên quan đến công tác quản lý và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; kiểm sát tại buồng tạm giữ, buồng tạm giam; gặp hỏi một số người bị tạm giữ, tạm giam về việc giam giữ.

Qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước đã thực hiện đúng các quy định về chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; không có trường hợp nào kêu oan, sai, khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, chiến sĩ Nhà tạm giữ.
Kết thúc cuộc kiểm sát, đại diện Đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo kết luận, được Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước ghi nhận, tiếp thu./.
Trần Thị Thơ

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,668 lượt

Số người online:2,431 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn