Lịch công tác tuần từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023

Lịch công tác tuần từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 10/3/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần      tham dự

Ghi chú

 

 

 

 

Thứ 2   13/3

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQTW8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

*08h30': Dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, tuyên truyền tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần XD Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

-Tham dự: Đ/c Quốc – PVT và các đ/c Quát, đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

 

 

Theo KH số 16 ngày 03/3/23 của BCS Đảng VKSTC (gồm LĐ và toàn thể công chức 2 cấp Ngành KSND BĐ)

 

 

 

 

VP chuẩn bị các đk cần thiết

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 3   14/3

Sáng

*08h00': Họp trực tuyến với VKSCC2

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Mời ĐDLĐ VP UBND và 1 CV; LĐVP, LĐP10

VP, P10 chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 4 15/3

Sáng

*08h00': Lãnh đạo Viện tiếp công dân

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Viện tỉnh

 

ThTra–KTố chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 5 16/3

 

Sáng

*08h00': Họp Hội đồng mua sắm tài sản

- Chủ trì: Đ/c Quốc – PVT – Chủ tịch HĐ mua sắm

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Thành viên HĐ mua sắm tài sản

Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Họp Hội đồng TĐ-KT xét đề nghị khen thưởng cấp NN + Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

Thành viên HĐTĐ-KT; LĐV, TP15, CTTra, LĐVP

TT HĐ, VP chuẩn bị nd

Thứ 6   17/3

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

nt

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TUẦN

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,967,888 lượt

Số người online:600 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn