Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 24/3/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần        tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2   27/3

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

Thứ 3   28/3

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính quý 1 năm 2023

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Phòng họp Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 4 29/3

Sáng

Nt

 

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

 

Thứ 5 30/3

 

Sáng

*08h00': Tham gia Đoàn giám sát của BPC HĐND tỉnh kiểm tra công tác PCCC…

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: UBND huyện Phù Cát

 

Đ/c Thắng LX

 

Chiều

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện+Họp UBKS+Đảng ủy+BCS Đảng

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

UVUBKS, ĐUV, BCS Đ, LĐV, TP15, CTTra, LĐVP

Bộ phận GV ĐU, VP chuẩn bị nd

 

 

Thứ 6   31/3

Sáng

*07h00': Dự Lễ khánh thành Trụ sở Viện KSND thị xã Hoài Nhơn

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Trụ sở Viện KSND TX Hoài Nhơn

 *08h00': Tham gia Đoàn giám sát của BPC HĐND tỉnh kiểm tra công tác PCCC…

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Sở Giao thông – Vận tải tỉnh

LĐV, ĐDLĐ: các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể và 1 số đoàn viên

Xe 16 và 7 chỗ 7h00 xuất phát; xe 5 chỗ 13h30 xp

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

  

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,902,907 lượt

Số người online:126 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn