Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 10/4/2023 đến ngày 16/4/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 07/4/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần        tham dự

Ghi chú

 

 

 

Thứ 2   10/4

Sáng

*09h00': Làm việc với Đoàn Thanh tra Viện KSND tối cao

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; các Phó Viện trưởng

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 ĐDLĐ các đ/vị, VT: QN, AN, HN; ĐDBCH các đoàn thể

ThTra–Ktố, VP chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị giao ban công tác nội chính Quý I/2023

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy

*14h30': Họp BCH Công đoàn

- Chủ trì: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5

 

 

 

 

Thứ 3   11/4

Sáng

*08h30': Dự Hội thảo trực tuyến thông tin kết quả nghiên cứu khoa học ngành Kiểm sát nhân dân

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

ĐDLĐ các đơn vị trực thuộc

VP chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Họp Hội đồng công nhận sáng kiến, giải pháp đợt 1/2023

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5

Thành viên HĐ

TTHĐ CNSK,GP chuẩn bị nd

 

 

 

 

Thứ 4 12/4

Sáng

*08h00': Tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4/2023 2 cấp ngành KSND tỉnh Bình Định

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*08h00': Làm việc với Đoàn Giám sát UBTP QH về công tác THAHS

- Tham dự: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Tòa án nhân dân tỉnh

LĐV, KSV, KTV, CV 2 cấp ngành KSBĐ

VP + P9 chuẩn bị nd

Chiều

*16h00': Làm việc với ĐDLĐ Viện KSND cấp cao Đà Nẵng

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5

ĐDLĐVP UB, GĐTT Hội nghị; Tổ phối hợp

VP chuẩn bị nd

 

 

 

 

 

 

Thứ 5   13/4

 

Sáng

*Cả ngày: Đón Đoàn đại biểu Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp cao 1 và 3 về dự Hội nghị do Viện KSND cấp cao 2 tổ chức

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Sân bay Phù Cát

*09h30': Hội ý LĐV

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5

*10h30’: Tổng kiểm tra việc phối hợp tổ chức Hội nghị

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

Đ/c Cơ - PCVP; Thành, Thắng, Hiếu LX

 

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra

 

Tổ phối hợp

VP chuẩn bị nd

 

 

VP chuẩn bị nd

 

Chiều

*13h30': Dự họp Công đoàn viên chức tỉnh

- Chủ trì: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Hội trường Công đoàn viên chức tỉnh

 

*15h30': Đoàn Thanh tra VKSTC thông qua dự thảo kết luận

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; các Phó Viện trưởng

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Đ/c Chung – PCVP

 

 

 

ĐDLĐ các đ/vị, ĐDBCH các đoàn thể

 

 

 

 

 

VP chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 6   14/4

 

 

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị “Nhận diện vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính của TAND tại khu vực MT-TN” do VKSCC2 tổ chức

- Tham dự: Đ/c Sang – VT và đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

 

ĐDLĐ các đon vị trực thuộc, Tổ phối hợp; P10, VT cấp huyện

 

VP+P10 chuẩn bị nd

Chiều

*13h30': Dự Hội nghị chuyên đề “Trao đổi, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong nhận thức quy định của PL về HS, DS, HC” do VKSCC2 tổ chức

- Tham dự: Tập thể LĐV

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

ĐDLĐ các đon vị trực thuộc, LĐ VKS cấp huyện

VP chuẩn bị nd

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP  VỤ TUẦN

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,561 lượt

Số người online:2,332 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn