Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 01/5/2023 đến ngày 05/5/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 
Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 28/4/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần     tham dự

Ghi chú

Thứ 2 01/5

Sáng

NGHỈ LỄ 30/4 – 01/5 – GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

 

Chiều

Nt

 

 

Thứ 3   02/5

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

Thứ 4 03/5

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

Thứ 5 04/5

Sáng

*08h00': Tham gia tiếp công dân định kỳ của Đoàn ĐBQH tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Ban tiếp công dân tỉnh

 

Đ/c Thắng lái xe

Chiều

*14h00': Tổ chức Hội nghị giao ban cấp phòng tháng 5/2023 và Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

LĐV, ĐDLĐ các đơn vị, LĐVP

Văn phòng chuẩn bị nd

 

 

Thứ 6  05/5

Sáng

*08h00': Tổ chức sơ tuyển công chức ngành KSND tỉnh Bình Định năm 2023

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - Viện tỉnh

*08h00': Kiểm tra chuyên đề hình sự Viện KSND TX Hoài Nhơn

- Chủ trì: Đ/c Phước – TP1

- Địa điểm: Viện KSND TX Hoài Nhơn

P15

 

 

 

Thành viên Đoàn kiểm tra

P15 chuẩn bị nd

 

 

Đ/c Thành LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 7  06/5

Sáng

*06h30': Dự Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Khu công nghiệp Nhơn Hòa – An Nhơn

 

Đ/c Thành LX

Chiều

Nghỉ

 

 

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,675 lượt

Số người online:2,436 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn