Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28/5/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 29/5/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần      tham dự

Ghi chú

 

 

 

 

Thứ 2   22/5

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của Cụm thi đua số 2 - Viện KSND tỉnh Bình Định

- Chủ trì: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Viện KSND huyện An Lão

*08h00': Kiểm tra công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm tại Viện KSND H. Phù Mỹ  

- Chủ trì: Đ/c Dương – Chánh Thanh tra – Trưởng Đoàn

- Địa điểm: Viện KSND huyện Phù Mỹ

Đ/c Chung – PCVP

 

 

Thành viên Đoàn kiểm tra

Đ/c Thành LX

 

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

*13h30’: Dự họp UBND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh

 

*15h30’: Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác quản lý và sử dụng con dấu

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Đ/c Phước – TP1

 

 

 

Đ/c CVP, đ/c Dung cán bộ VT-LT

Đ/c Xuân LX

 

 

 

 

Bộ phận Văn thư, lưu trữ chuẩn bị nd

 

 

Thứ 3   23/5

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng giải quyết các vụ án vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng do Viện KSND tối cao tổ chức

- Tham dự: Đ/c Sang – VT; đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Theo CV số 1848 ngày 17/5/23 của VKSTC

P1, Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Thứ 4 24/5

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

 

Thứ 5  25/5

Sáng

*08h00': Dự họp BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT;

- Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Phước -TP1

Đ/c Thành LX

Chiều

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

*15h30’: Họp Đảng ủy thường kỳ

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra; các đ/c ĐUV

Văn phòng, BP giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

Thứ 6  26/5

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của Cụm thi đua số 1 - Viện KSND tỉnh Bình Định

- Chủ trì: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Phù Cát

đ/c Chính - CVP

Đ/c Thắng LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TUẦN

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,339 lượt

Số người online:2,134 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn