Nâng cao vai trò kiểm sát tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp, trọng tâm là quyền kiến nghị

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của Ngành KSND năm 2023, Viện KSND huyện Tây Sơn luôn xem công tác Kiểm sát tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp quan trọng và kiến nghị là khâu then chốt. Năm 2023, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác đột phá “Nâng cao vai trò kiểm sát tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp” mà trọng tâm là quyền kiến nghị với quan điểm: “Chú trọng kiến nghị tổng hợp, nâng cao chất lượng kiến nghị và hiệu quả phòng ngừa”.


Trong 06 tháng đầu năm, Viện KSND huyện Tây Sơn đã ban hành 18 yêu cầu, đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, khả thi. Tòa án tiến hành thu thập các tài liệu chứng cứ theo yêu cầu của Viện kiểm sát đạt 18/18. Ban hành 06 kiến nghị, trong đó: 01 kiến nghị việc Tòa án trả lại đơn khởi kiện không đúng quy định pháp luật, 04 kiến nghị đối với vụ việc cụ thể, 01 kiến nghị tổng hợp yêu cầu Tòa án khắc phục: vi phạm thời hạn thụ lý 01 vụ án kinh doanh thương mại; vi phạm thời hạn ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự, vi phạm thời hạn gửi quyết định tiếp tục giải quyết vụ việc, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự cho Viện kiểm sát 01 vụ; vi phạm thời hạn chuyển hồ sơ xét xử cho Viện kiểm sát 15 vụ án; vi phạm về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhưng không ấn định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm và thời hạn ra Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời 01 vụ, ban hành 01 Quyết định thu hồi Quyết định đình chỉ vụ án  không đúng quy định của pháp luật; ban hành 01 Quyết định tạm đình chỉ không có căn cứ. Các kiến nghị của Viện kiểm sát đều được Tòa án chấp nhận, thực hiện. Tòa án đã nhận lại 01 đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành thụ lý vụ án, đồng thời khắc phục những vi phạm nêu trên.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp, trong thời gian đến, Viện KSND huyện Tây Sơn tiếp tục quan tâm hơn nữa cả về chất lượng, số lượng, kiến nghị để việc thực thi pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất./.
Mai Thìn

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,766,783 lượt

Số người online:2,710 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn