Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

  Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 02/6/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần      tham dự

Ghi chú

 

 

 

 

Thứ 2   05/6

Sáng

*08h00': Họp BGK, TGV Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 01…

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Thành viên BGK, TGV

 

Tổ Giúp việc chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Tỉnh ủy

*14h30’: Họp BTC, BGK, TGV Hội thi “Trách nhiệm - Trí tuệ - Thanh lịch”

- Chủ trì: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

 

 

 

 

Thành viên BTC, BGK, TGV

Đ/c Thành LX

 

 

 

Tổ GV chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 3   06/6

Sáng

*08h00': Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác XD Đảng 6 tháng đầu năm 2023; Họp Đảng ủy liên tịch Quý II; triển khai, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2023; Họp HĐ TĐ-KT

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Tất cả ĐV và quần chúng

Bộ phận giúp việc ĐU chuẩn bị nd

Chiều

*14h30’: Dự Hội nghị trực tuyến bình xét thi đua các phòng trào của Cụm thi đua số 8 Viện KSND tối cao

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5Viện tỉnh

Đ/c Chung – PCVP, đ/c Tiếp – CB VP

Văn phòng chuẩn bị nd

 

 

Thứ 4 07/6

Sáng

*08h00': Tham dự quyết toán NSNN năm 2022 của Viện KSND tối cao đối với Viện KSND tỉnh Bình Định (2,5 ngày)

- Tham dự: Đ/c Quốc  - PVT

- Địa điểm: TP Nha Trang, Khánh Hòa

Bộ phận tài vụ - VP Viện tỉnh

Đ/c Thành LX (xuất phát chiều ngày 06/6)

Chiều

*14h00’: Tham dự sinh hoạt chi bộ Phòng 11

- Tham dự: Đ/c Sang - BT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Đảng viên chi bộ P11

BT chi bộ P11 chuẩn bị nd

Thứ 5 08/6

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

 

 

Thứ 6    09/6

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng ủy xã Bình Thành, Tây Sơn ( xã cán bộ phụ trách)

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Phòng họp UBND xã Bình Thành

 

*08h00': Dự Hội nghị triển khai, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2023

- Tham dự: Các đồng chí ĐUV

- Địa điểm: Hội trường 47 Nguyễn Huệ

*08h00': Tổ chức sơ tuyển thí sinh đăng ký thi vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

- Chủ trì: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

 

 

 

 

Thành viên Hội đồng sơ tuyển

Đ/c Thắng LX 

 

   

 

Phòng 15 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Họp UBKS mở rộng thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm và Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Các đ/c UV UBKS, ĐDLĐ các đơn vị

Văn phòng chuẩn bị nd

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,531 lượt

Số người online:2,310 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn