Viện KSND huyện Tây Sơn thực hiện có hiệu quả công tác “Tăng cường quyền yêu cầu” trong tố tụng dân sự

Chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thực hiện tố tụng dân sự, bảo đảm việc ban hành bản án, quyết định của Toà án khách quan, đúng pháp luật. Để thực hiện tốt chức năng đó, Viện KSND đã tăng cường thực hiện quyền năng pháp lý như: quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, là 01 trong 23 nguyên tắc cơ bản được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức xã hội và công dân nhằm đảm bảo pháp luật được tuân thủ, trong giải quyết vụ việc dân sự có hiệu quả, đảm bảo thời hạn, thời hiệu tố tụng và thi hành thống nhất.

 

Trong 02 năm 2022-2023, đơn vị đã ban hành 57 yêu cầu, trong đó 25 yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ; 29 yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát; 03 yêu cầu các cơ quan hữu quan cung cấp tài liệu, chứng cứ. Các yêu cầu của Viện kiểm sát chủ yếu là yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ và yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ để Viện kiểm sát nghiên cứu thực hiện quyền kháng nghị. Kết quả 100% các yêu cầu của Viện kiểm sát trong việc xác minh, thu thập, bổ sung tài liệu, chứng cứ đều được Tòa án chấp nhận.

Bên cạnh thực hiện quyền yêu cầu đối với Tòa án, đơn vị đã thực hiện quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Viện kiểm sát để thực hiện quyền kiến nghị phòng ngừa, báo cáo  đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm. Việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ để có cơ sở Viện kiểm sát ban hành kháng nghị, kiến nghị phòng ngừa có căn cứ,đúng pháp luật. Tòa án và các cơ quan hữu quan có liên quan đã thực hiện 100% yêu cầu của Viện kiểm sát. Thông qua việc thực hiện quyền yêu cầu, đơn vị đã ban hành 17 kiến nghị đối với Tòa án, 04 kiến nghị phòng ngừa; ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm, 02 Báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Quyền yêu cầu xác minh, thu thập tài liệu, chúng cứ là quyền quan trọng được thực hiện trong tất cả các giai đoạn, từ khi thụ lý vụ án đến khi kết thúc việc giải quyết vụ việc dân sự. Thực hiện tốt quyền này nhằm nâng cao chất lượng việc ban hành kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát. Từ đó, đơn vị yêu cầu cán, bộ, Kiểm sát viên được phân công làm công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động kịp thời phát hiện các tồn tại,vi phạm pháp luật của Tòa án cùng cấp và các cơ quan có liên quan, đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả và vai trò của Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật lĩnh vực trong kiểm sát giải quyết án dân sự./.
Mai Thìn

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,445,688 lượt

Số người online:1,766 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn