Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 17/11/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần   tham dự

Ghi chú

 

 

 

 

Thứ 2 20/11

Sáng

*08h00’: Họp UBKS mở rộng thông qua báo cáo công tác năm 2023 của ngành KSND tỉnh Bình Định trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*08h00’: Tham gia tiếp công dân định kỳ của HĐND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Dương – Chánh thanh tra

- Địa điểm: Ban tiếp công dân tỉnh

LĐV, UVUBKS, ĐDLĐ đơn vị trực thuộc

Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Thông qua kết quả thanh tra công tác KS án DS, HC và nghiệm thu sửa chữa công trình VKS huyện Vân Canh

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Viện KSND huyện Vân Canh

*14h00’: Tham gia Đoàn Thẩm tra BPC HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo Sở Nội vụ

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ

Đoàn Thanh tra; đ/c Cơ - PCVP

Thanh tra chuẩn bị nd

 

 

 

 

 

 

Thứ 3   21/11

Sáng

*08h00’: Tham gia Đoàn Thẩm tra BPC HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của Cục THADS tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường Cục THADS tỉnh

*08h00': Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 của Cụm thi đua số 2 Viện KSND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Viên KSND huyện Hoài Ân

*08h00': Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 của Cụm thi đua số 1 Viện KSND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Viên KSND huyện Phù Mỹ

 

 

 

 

Đ/c Chung – PCVP

 

 

 

Đ/c Chính - CVP

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

 

 

 

Đ/c Thành LX

Chiều

*14h00’: Dự tọa đàm “Phát huy vai trò, trách nhiệm của BCĐ 35, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận XH của ĐUK trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

- Tham dự: Đ/c Sang – BT

- Địa điểm: Hội trường A khách sạn Thanh Bình

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 22/11

Sáng

*08h00’: Tham gia Đoàn Thẩm tra BPC HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của Sở Tài chính

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính

*08h00': Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 của Khối thi đua số 2 Viện KSND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

 

 

 

LĐ, công chức, người LĐ của Khối 2

 

 

 

 

Phòng 8 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Tham gia Đoàn Thẩm tra BPC HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo Sở Nội vụ

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Thứ 5 23/11

Sáng

*08h00’: Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt 1 số ND về công tác THQCT, KSHĐTP nhằm hạn chế vi phạm, tội phạm trong ngành KSND tỉnh Bình Định

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*08h00’: Tham gia Đoàn Thẩm tra Báo cáo của BPC HĐND tỉnh thẩm tra BC của Công an tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh

KH số 1751 ngày 13/11/23 Viện tỉnh

Các đơn vị liên quan chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

*15h30': Họp Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang  – BT- VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

LĐV, LĐVP, CTTra, TP15; các đ/c ĐUV

Văn phòng + BP giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

 

 

Thứ 6   24/11

Sáng

*08h00’: Họp BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

*08h00’: Tham gia Đoàn Thẩm tra BPC HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của Tòa án ND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường Tòa án tỉnh

*08h00': Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 của Khối thi đua số 1 Viện KSND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát - VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

LĐ, công chức của Khối 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng 10 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo công tác năm 2023 của ngành KSND tỉnh Bình Định

- Chủ trì: Đ/c Sang  – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

ĐDLĐ các đơn vị trực thuộc tỉnh

VP chuẩn bị nd

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,705,002 lượt

Số người online:1,282 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn