Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 08/12/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần     tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2

11/12

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

 

Thứ 3

12/12

Sáng

*08h00': Hội nghị giao ban tháng 12/2023 và tổng kết công tác năm 2023 bằng hình thức trực tuyến

- Chủ trì: Đ/c Sang  –VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Theo KH số 1910 ngày 05/12/23 Viện tỉnh

Văn phòng, P1, P10, Tây Sơn chuẩn bị nd tham luận

 

Chiều

*14h00': Họp chi bộ Văn phòng đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023

- Chủ trì: Đ/c Sang  – BT ĐU

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Toàn thể đảng viên chi bộ

Cấp ủy chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 4

13/12

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng xã An Toàn

- Tham dự: Đ/c Sang  – BT

- Địa điểm: Nhà Văn hóa cộng đồng Xã

 

Đ/c Thành LX (XP 04h30’)

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

14/12

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024

- Tham dự: Đ/c Sang  – VT

- Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

*07h30': Tham dự kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Phù Cát khóa XII

- Tham dự: Đ/c Thuận  – PVT

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Phù Cát

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

 

Chiều

*14h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

*15h00’: Họp Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy liên tịch

- Chủ trì: Đ/c Sang  – BT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Các đ/c ĐUV, LĐVP, ĐDLĐ các đoàn thể

BP Giúp việc ĐU, Văn phòng chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 6     15/12

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác của BCĐ cải cách tư pháp tỉnh Tham dự: Đ/c Sang  – VT

- Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

 

Chiều

*14h00': Lãnh đạo Viện tiếp công dân

- Chủ trì: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Phòng Tiếp dân Viện tỉnh

Chánh Thanh tra

TTra – K.Tố chuẩn bị nd

 

 

  

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,705,000 lượt

Số người online:1,226 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn