Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 22/12/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần         tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2

25/12

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*13h45': Dự Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024

- Tham dự trực tiếp: Đ/c Sang  – VT tại: VKS tối cao

- Tham dự trực tuyến: Các đ/c Phó Viện trưởng tỉnh

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

CV 5422 ngày 18/12/23 của VKSTC

Trang phục thu đông; VP chuẩn bị nd

 

Thứ 3

26/12

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ

- Tham dự: Đ/c Quốc  – PVT

- Địa điểm: Hội trường xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ

*07h30': Dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ

- Tham dự: Đ/c Quát  – PVT

- Địa điểm: Hội trường xã Mỹ Hiệp

 

Đ/c Thắng LX

 

 

 

Đ/c Xuân LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 4

27/12

Sáng

*08h00': Họp Ban Cán sự Đảng + Đảng ủy + UBKS

- Chủ trì: Đ/c Sang  – BT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Các đ/c UVBCS, ĐUV, UBKS

BP Giúp viện ĐU chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục PL

- Tham dự: Đ/c Quốc  – PVT

- Địa điểm: Hội trường KS Hải Âu

 

 

 

 

 

Thứ 5

28/12

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của ngành Tòa án tỉnh Bình Định

- Tham dự: Đ/c Bình  – PTP1

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hải Âu

*08h00': Hội nghị kiểm điểm BCSĐ, LĐV và cá nhân

- Chủ trì: Đ/c Sang  – BT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh 

 

 

 

 

Các bộ chủ chốt (theo GM của P15)

 

 

 

 

 

BP Giúp viện ĐU chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Hội nghị tổng kết BCĐ 35 và đội ngũ báo cáo viên

- Chủ trì: Đ/c Thuận  – PVT

- Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối

*13h30': dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023

- Tham dự: Đ/c Sang  – BT

- Địa điểm: Hội trường 02A Trần Phú

 

 

 

 

Thứ 6      29/12

Sáng

*07h30': Dự họp Tỉnh ủy

- Tham dự: Đ/c Sang  – BT

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

 

 

Chiều

*14h00': Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt NQTW8, khóa XIII

*16h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang  – BT, VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*14h00': Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2024

-Tham dự: Đ/c Dương  – CTTra

- Địa điểm: Hội trường 02A Trần Phú 

Toàn thể ĐV, quần chúng đảng bộ (trừ các đ/c đã học)

BP Giúp việc ĐU, Văn phòng chuẩn bị nd

  

  

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,704,996 lượt

Số người online:1,165 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn