Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 26/01/2024

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần         tham dự

Ghi chú

Thứ 2

29/01

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

Nt

 

 

Thứ 3

30/01

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

Thứ 4

31/01

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

Thứ 5

01/02

Sáng

*08h00': Hội nghị cán bộ công chức năm 2024

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; đ/c Quốc – PVT – Chủ tịch CĐ

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Toàn thể cán bộ công chức, người lao động

VP+CĐ chuẩn bị nd

Chiều

*14h00': Hội nghị Đảng bộ

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Toàn thể đảng viên

BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

Thứ 6      02/02

Sáng

*07h30': Dự họp CA tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Phòng họp 01A - Trần Phú

*08h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

ĐDLĐ P1,2

 

 

 

LĐV, LĐVP; TP15, CTTra

Đ/c Thắng - LX

 

 

VP chuẩn bị nd 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TUẦN


 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,705,002 lượt

Số người online:1,283 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn