Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 11/3/2024 đến ngày 17/3/2024

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 08/3/2024

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần         tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2

11/3

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*15h30': Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch cán bộ lãnh đạo Viện tỉnh

- Chủ trì: Đ/c Sang  – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Theo GM số 334 ngày 04/3/24 Viện tỉnh

P15 + Văn phòng chuẩn bị nd

 

Thứ 3

12/3

Sáng

*07h30': Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020 – 2025)

- Tham dự: Đ/c Sang  – VT

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 4

13/3

Sáng

*08h00': Họp Ban Tổ chức, BGK, Tổ giúp việc cuộc thi “Nâng cao kỹ năng viết cáo trạng”

- Chủ trì: Đ/c Quát  – PVT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

*08h00': Họp liên ngành giải quyết việc THADS

- Tham dự: Đ/c Thuận  – PVT

- Địa điểm: Hội trưởng Cục THA

Thành viên BTC, BGK, TGV

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Thứ 5

14/3

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6       15/3

Sáng

*06h45’: Dự Khai mạc Hội thao Đảng ủy Khối các cơ quan

- Tham dự: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Nhà thi đấu tỉnh

*08h00': Tham dự kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIII

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

*08h00': Lãnh đạo Viện tiếp công dân

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Viện tỉnh

*08h30': Hội ý Lãnh đạo Viện

*10h00': Họp Ban cán sự + Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Chánh Thanh tra

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra; các đ/c ĐUV

Đ/c Hiếu LX

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

 

 

Thanh tra – Khiếu tố chuẩn bị nd

Văn phòng chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

CN       17/3

Sáng

Nghỉ

 

 

Chiều

*17h00’: Dự Bế mạc Hội thao Đảng ủy Khối các cơ quan

- Tham dự: Đ/c Thuận - PVT

- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Nhà thi đấu tỉnh

 

Đ/c Hiếu LX

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,967,886 lượt

Số người online:598 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn