Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 8/4/2024 đến ngày 14/4/2024

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 8/4/2024 đến ngày 14/4/2024

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 05/4/2024

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần         tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2

08/4

Sáng

*08h00’: Dự sinh hoạt chi bộ Phòng 8

- Tham dự: Đ/c Sang – BTĐU

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

Đảng viên chi bộ P8

Chi bộ P8 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Họp Ban Cán sự Đảng + Đảng ủy

*16h00: Họp UBKS

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

Các đ/c UVBCS, ĐUV, UVUBKS

BP Giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

 

 

Thứ 3

09/4

Sáng

*07h30’: Dự Hội nghị thông tin

- Tham dự: Đ/c Dương – Chành Thanh tra

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Odin

*08h00’: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4/2024 bằng hình thức trực tuyến

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

 

 

 

Theo KH 416 ngày 18/3/2024 của Viện tỉnh

 

 

 

 

Văn phòng + P2 chuẩn bị nd

Chiều

*14h00’: Họp Hội đồng công nhận sáng kiến, giải pháp công tác đợt 1 năm 2024

- Chủ trì: Đ/c Thuận – CT HĐ

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

Thành viên HĐ

Thường trực chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 4

10/4

Sáng

*07h30’: Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38 ngày 07/9/2009  của Ban Bí thư về công tác BHXH

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

*08h00’: Dự họp BTV Hội Luật gia tỉnh BĐ

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Hội trường 06 Trần Phú

 

*08h00’: Phối hợp Công an tỉnh kiểm tra công tác thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm Công an cấp huyện

- Tham gia: ĐDLĐ và 01 số  KSV P1, 2, Thanh tra

- Địa điểm: Công an huyện Tây Sơn (02 ngày)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Thành LX

Chiều

*14h00’: Dự họp HĐND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Phòng họp Đoàn ĐBQH và HĐND

 

 

 

Thứ 5

11/4

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra

Văn phòng chuẩn bị nd

 

 

Thứ 6       12/4

Sáng

*08h30’: Dự HN trực tuyến cán bộ làm công tác CNTT Quý I.2024

- Tham dự: Đ/c Chính – CVP;

 - Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Đ/c Chung – PCVP; Hòa, Long - CNTT

 

Chiều

*14h00’: Tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024-2025 và sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh BĐ 

Bộ phận giúp việc đảng ủy chuẩn bị nd

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TUẦN

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,967,894 lượt

Số người online:607 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn