Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 15/4/2024 đến ngày 21/4/2024

*LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 12/4/2024

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần         tham dự

Ghi chú

 

 

Thứ 2

15/4

Sáng

*08h00’: Lãnh đạo Viện tiếp công dân

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân Viện tỉnh

Chánh Thanh tra

Thanh tra – Khiếu tố chuẩn bị nd

Chiều

*14h30’: Làm việc với Thường trực Huyện ủy và Viện KSND huyện Tây Sơn về công tác cán bộ

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Huyện ủy và Viện KSND huyện Tây Sơn

ĐDLĐ P15

Đ/c Thành LX

 

 

 

Thứ 3

16/4

Sáng

*08h00’: Họp Hội đồng tuyển dụng công chức 

- Chủ trì: Đ/c Thuận – Chủ tịch Hội đồng – PVT

- Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên HĐ tuyển dụng

Đ/c Thắng, Thành LX

Chiều

*14h00’: Dự họp giao ban công tác nội chính quý 1/2024

- Tham dự: Đ/c Sang –VT

- Địa điểm: Hội trường 02A Trần Phú

*14h00’: Dự họp Công an tỉnh 

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh

*14h00’: Dự họp trực tuyến với Viện KSNDCC2 

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

ĐDLĐ P1,2

 

 

Lãnh đạo, công chức , P9, 10, Chánh Thanh tra

Đ/c Thành LX

 

 

Đ/c Xuân đảm bảo kết nối đường truyền

Thứ 4

17/4

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

Nt

 

 

Thứ 5

18/4

Sáng

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

 

Thứ 6       19/4

Sáng

*08h00’: Hội ý Lãnh đạo Viện

*09h00’: Họp UBKS nghe Phòng 1 báo cáo án

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra;

Thành viên UBKS

Phòng 1 chuẩn bị nd

Chiều

*14h30’: Khai mạc, phổ biến quy chế, nội quy kỳ thi tuyển công chức Viện KSND Bình Định đợt 2/2024  

- Chủ trì: Đ/c Thuận – Chủ tịch Hội đồng – PVT

- Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên HĐ tuyển dụng

Đ/c Thắng, Thành LX

 

Thứ 7       20/4

Sáng

*08h00’: Tổ chức kỳ thi tuyển công chức Viện KSND tỉnh Bình Định đợt 2/2024 (cả ngày)

- Chủ trì: Đ/c Thuận – Chủ tịch Hội đồng – PVT

- Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Quy Nhơn

Thành viên HĐ tuyển dụng

Đ/c Thắng, Thành LX

Chiều

Nt

 

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ TUẦN

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,967,934 lượt

Số người online:653 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn