Hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội

Ngày 31/7/2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 256/TANDTC-PC hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc áp dụng BLHS 2015. Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Bình Định trân trọng giới thiệu để bạn đọc tham khảo, vận dụng.

Công văn số 256/TANDTC-PC

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,512 lượt

Số người online:2,280 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn