Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023

Chiều 26-9, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 tiến hành phiên bế mạc. Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm cao trước đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ) cả nước, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã hoàn thành các nội dung của chương trình đề ra.

 

Quang cảnh phiên bế mạc.

 

Đại hội có 168 ý kiến phát biểu tại hội trường, 12 Trung tâm thảo luận đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ và thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XI tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Điều lệ Công đoàn sửa đổi, bổ sung.

 

Đại hội biểu thị quyết tâm của tổ chức Công đoàn thực hiện thành công mục tiêu: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo NLĐ vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Đại hội đề ra ba khâu đột phá: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đại hội xác định một chương trình trọng tâm: “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước”. Đại hội đề ra 9 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ tới.

 

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII ra mắt tại đại hội.

 

Đại hội đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung gồm 11 Chương và 35 điều, tăng 1 Chương và giảm 10 Điều so với Điều lệ hiện hành. Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung đảm bảo nguyên tắc; khắc phục được những bất cập, tồn tại và phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nhiều điều, khoản được sắp xếp lại, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học.

 

Đại hội đã kiến nghị với Đảng cần có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tăng cường quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy đảng và đảng viên về chủ trương và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, tăng cường phát triển đảng viên trong công nhân lao động; có các biện pháp hữu hiệu ngăn chặn sự suy thoái, biến chất về đạo đức, lối sống và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; bổ sung biên chế cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhất là các LĐLĐ cấp huyện có đông doanh nghiệp trên địa bàn và công đoàn các khu công nghiệp.

 

Đại hội kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ: Cần ban hành quy định, hướng dẫn về hình thức, nội dung thỏa ước lao động tập thể. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của công nhân, viên chức, lao động. Quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các địa phương trong việc quy hoạch, xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế phải gắn với quy hoạch, xây dựng nhà ở, trường học, khu hoạt động văn hóa tập trung, tạo điều kiện nâng cao trình độ dân trí, văn hóa xã hội và đời sống cho công nhân lao động. Có các cơ chế chính sách về xây dựng nhà ở cho công nhân, viên chức, lao động có thu nhập thấp. Tiếp tục nghiên cứu, cải cách chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động cho phù hợp thực tế hiện nay…

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018-2023) gồm 161 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gồm 22 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023); các đồng chí Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII bầu 16 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Đồng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023).

 

Diễn văn bế mạc đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khẳng định: Thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII không chỉ cổ vũ mạnh mẽ mà còn tạo cơ sở, điều kiện để cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Với tinh thần và khí thế mới của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, ngay sau Đại hội, đề nghị các cấp công đoàn tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước về kết quả của Đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra; xây dựng Đề án, Nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam...

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong cả nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trước mắt, tổ chức phong trào thi đua yêu nước liên tục sôi nổi và rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2018. 

 

Theo Quang Nghị (qdnd.vn)

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:6,606,732 lượt

Số người online:2,153 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn