Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 02/12/2022

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2   05/12

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XIII (02 ngày)

- Tham dự: Tập thể LĐV và các Trưởng phòng

- Địa điểm: Trung tập Hội nghị tỉnh

 

 

 

 

 

Chiều

Nt

 

 

Thứ 3   06/12

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

Thứ 4 07/12

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 (cả ngày)

- Tham dự: Đ/c Sang - VT

- Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy

 

 

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

 

Thứ 5 08/12

Sáng

*07h30': Dự kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XIII, NK 2021-2026 (03 ngày)

- Tham dự: Đ/c Sang – VT, đ/c Thuận – PVT – ĐB HĐND tỉnh

- Địa điểm: Trụ sở các Ban của Tỉnh ủy

 

 

Chiều

*14h00': Dự Hội nghị thông tin tháng 11/2022

- Tham dự: Các đ/c Đảng ủy viên

- Địa điểm: Nhà khách Thanh Bình

 

 

 

 

Thứ 6    09/12

Sáng

*07h30': Dự họp Sở Xây dựng tỉnh BĐ

- Tham dự: Đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường Sơ Xây dựng

*08h00': Phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ (03 ngày)

- Chủ trì: Đ/c Quốc - PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

 

 

Chiều

Nt

 

 

Thứ 7    10/12

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

CN   11/12

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,445,793 lượt

Số người online:1,789 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn