Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 08/9/2023

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần  tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2   11/9

Sáng

*08h00': Tham dự sinh hoạt chi bộ Văn phòng tổng hợp

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Đảng viên chi bộ VPTH

Cấp ủy CB chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Thứ 3   12/9

Sáng

Nt

 

 

Chiều

Nt

 

 

 

 

 

Thứ 4 13/9

Sáng

 

 

 

Chiều

*14h00': Lãnh đạo Viện tiếp công dân

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân

*16h00': Họp Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

Đ/c Dương – CTTra

 

Các đ/c UVBCSĐ, ĐUV

 

 

 

Bộ phận giúp việc ĐU chuẩn bị nd

 

 

 

 

Thứ 5   14/9

Sáng

*08h00': Dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đ/c Tổng Bí thư

- Tham dự: Các đ/c LĐV

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh

*08h30': Dự Hội nghị tập huấn công tác thống kê năm 2023

- Tham dự: đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 

 

 

 

 

 

 

CV số 3739 ngày 11/9 của VKSTC

 

Đ/c Thành LX

 

 

Chiều

*14h00': Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý III/2023  ngành KSND Bình Định

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viên tỉnh

Theo KH số 1214 ngày 23/8/23 của Viện tỉnh

VP, P7, CTTra chuẩn bị nd

 

 

 

 

Thứ 6  15/9

Sáng

*08h00': Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện TTLT số 01/2020 về án tạm đình chỉ

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT; đ/c Quát - PVT

- Địa điểm: Hội trường Phòng cảnh sát PCCC – 65 Hà Huy Tập

*08h00': Dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Thuận – PVT

- Địa điểm: Phòng họp Đoàn ĐBQH

*08h00': Tham gia Đoàn công tác BCĐ Cải cách tư pháp tỉnh làm việc tại Huyện ủy Tuy Phước

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Huyện ủy Tuy Phước

LĐ P1,2 và KSV; CVP, CTTra

Phòng 1 chuẩn bị nd; Đ/ Thành LX

 

 

 

 

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

*15h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

- Chủ trì: Đ/c Sang –  VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2

LĐV, LĐVP, TP15, CTTra; Các đ/c ĐUV

Văn phòng, chuẩn bị nd

 

 

 

 *LỊCH TRỰC NGHIỆP TUẦN

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,519 lượt

Số người online:2,293 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn