Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024

 *LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

 
Thứ, ngày, tháng, năm

Phần được Lãnh đạo Viện phê duyệt thứ 6 ngày 16/02/2024

Nội dung - TP. Lãnh đạo Viện - Địa điểm

Thành phần           tham dự

Ghi chú

 

Thứ 2

19/02

Sáng

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Chiều

*14h00': Tổ chức sơ tuyển công chức đợt 2/2023

- Chủ trì: Đ/c Thuận – PVT – Chủ tịch HĐ

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

Thành viên HĐ tuyển dụng CC

Ban Sơ tuyển chuẩn bị nd

 

 

 

Thứ 3

20/02

Sáng

*08h00': Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 02/2024

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

*08h00': Tham dự tiếp công dân TT HĐND tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quốc – PVT

- Địa điểm: Ban Tiếp công dân tỉnh – 28 Nguyễn Trãi

*08h30': Dự họp Sở Nông nghiệp & PTNT

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Số 77 Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn

Theo KH số 192 ngày 29/01/24 Viện tỉnh

 

 

 

 

 

ĐDLĐ P1

Văn phòng, P15, P10 chuẩn bị nd

 

 

 

Đ/c Thành LX

 

Đ/c Thắng LX

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

 

Thứ 4

21/02

Sáng

*08h00': Họp UBKS mở rộng

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

UVUBKS, CTTra, TP7, CVP

P1 chuẩn bị nd

Chiều

Giải quyết công việc thường xuyên

 

 

Thứ 5

22/02

Sáng

*07h30': Dự họp Công an tỉnh

- Tham dự: Đ/c Quát – PVT

- Địa điểm: Hội trường CA tỉnh

ĐDLĐ P1,2

Đ/c Thắng LX 

Chiều

Nt

 

 

 

 

 

 

Thứ 6       23/02

Sáng

*08h00': Hội ý Lãnh đạo Viện

*09h30’: Họp Đảng ủy

- Chủ trì: Đ/c Sang – BT - VT

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Viện tỉnh

LĐV, LĐVP; TP15, CTTra; ĐUV

VP, BPGV ĐU chuẩn bị nd

 

Chiều

*14h30': Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

*15h30’: Tổ chức lễ công bố QĐ bổ nhiệm KSV các cấp

- Chủ trì: Đ/c Sang – VT

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Viện tỉnh

The GM của P15

 

Toàn thể công chức Viện tỉnh

P15, VP, chuẩn bị nd

 

 

 

 

*LỊCH TRỰC NGHIỆP VỤ  TUẦN

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,766,779 lượt

Số người online:2,634 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn