Thông báo rút kinh nghiệm về kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Thông báo số 205/TB-VKSTC

 

Thông báo số 205/TB-VKSTC

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:7,410,732 lượt

Số người online:568 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn