Cụm thi đua số 8 - Viện KSND tối cao tổ chức Hội nghị trù bị tổng kết công tác năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-VKS-TĐ ngày 11/02/2022 của Cụm thi đua số 8 - Viện KSND tối cao về tổ chức và hoạt động của Cụm năm 2022, ngày 29/11/2022, tại trụ sở Viện KSND tỉnh Bình Định, Cụm thi đua số 8 với 6 đơn vị, gồm Viện KSND các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã tổ chức thành công Hội nghị trù bị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Tham dự và điều hành Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định - Cụm trưởng Cụm thi đua số 8; các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thành viên trong Cụm; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng - Viện KSND tỉnh Bình Định. Về phía đại biểu có đồng chí Phạm Xuân Hồi - Trưởng phòng Phòng Điều tra tội phạm các tỉnh Miền Trung - Cục Điều tra Viện KSND tối cao; đồng chí Phạm Thị Hồng Vân - Trưởng ban Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Bình Định.

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 8 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định - Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 khẳng định, việc tổ chức phong trào thi đua theo Cụm, Khối là hình thức tổ chức thi đua ý nghĩa, thiết thực, là điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua do Nhà nước, Ngành phát động. Đồng thời, đề ra biện pháp nhằm tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đạt hiệu quả; từ đó phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong Cụm, Khối thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nói riêng và của ngành KSND nói chung.
 
Đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Cụm
 
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua số 8. Năm 2022, trong không khí chung của toàn Đảng, toàn dân tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Cụm thi đua số 8 tiếp tục chung sức, đồng lòng vừa phòng, chống đại dịch COVID-19 hiệu quả vừa đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”, các đơn vị trong Cụm tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng và Nhà nước phát động gắn với công tác xây dựng Ngành.
 
Đồng chí Phạm Đăng Anh - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị
 
Theo đó, toàn Cụm tiếp tục hưởng ứng, chủ động, sáng tạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu giữ gìn đoàn kết nội bộ; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyểnhóa” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong tình hình mới… Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, toàn Cụm kiểm sát thụ lý 9.855 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đã giải quyết 8.434 tin (đạt 85,6%). Kiểm sát thụ lý điều tra 6.919 vụ/11.810 bị can; đã giải quyết 5.245 vụ/9.183 bị can (đạt 75,8 % về số vụ). VKS thụ lý 4.011 vụ/8.687bị can; đã giải quyết 3.916 vụ/8.221 bị can (đạt 97,6% về số vụ). Các vụ án, bị can đã truy tố đều đảm bảo đúng thời hạn, đúng pháp luật. THQCT, KSXX sơ thẩm 4.565 vụ/9.646 bị cáo, phúc thẩm 1.079 vụ/1.841 bị cáo. Không có trường hợp nào VKS truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Phối hợp với Tòa án tổ chức 599 phiên tòa rút kinh nghiệm. Qua kiểm sát, ban hành kháng nghị phúc thẩm 97 kháng nghị, Tòa án xét xử chấp nhận 65/72 kháng nghị (đạt tỷ lệ 90%).Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật đã, ban hành kháng nghị phúc thẩm 114 vụ, Tòa án đưa ra xét xử 62 vụ, chấp nhận kháng nghị 55 vụ (đạt tỷ lệ 88,7%); phối hợp tổ chức 328 phiên tòa rút kinh nghiệm...Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, đã kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, không để xảy ra trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam (đạt tỷ lệ 100%); trực tiếp kiểm sát 210 lượt Nhà tạm giữ, Trại tạm giam. Qua kiểm sát, ban hành 189 kiến nghị được chấp nhận.... Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, chú trọng việc xác minh điều kiện thi hành án đối với các việc được phân loại việc chưa có điều kiện thi hành; chủ động đôn đốc và kịp thời phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp, kéo dài...Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm tra đơn đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; không để xảy ra đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tồn đọng, kéo dài…
 
Đồng chí Phạm Thị Hồng Vân - Trưởng ban Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị
 
Đặc biệt, Hội nghị đã được nghe những cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả trong công tác chuyên môn của các đơn vị trong năm 2022 như: (1) Viện KSND tỉnh Bình Định, tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp giải quyết các vụ án hình sự bị hủy để điều tra lại, các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, việc thi hành án dân sự quá hạn, tạm đình chỉ, kéo dài; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết án; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách và đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên... (2) Viện KSND tỉnh Phú Yên, quyết liệt chỉ đạo nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, chọn công tác “Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế” làm khâu đột phá; chú trọng xây dựng chuyên đề, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp...
 
Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định - Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 phát biểu kết luận Hội nghị
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định - Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 nhấn mạnh trong thời gian qua với quyết tâm đổi mới, sáng tạo, áp dụng linh hoạt các phương thức kiểm sát, từng thành viên của Cụm đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhất là những cách làm hay, sáng tạo có tính mới đem lại hiệu quả cao, phục vụ tốt nhiệm chính trị địa phương. Trong thời gian đến, đồng chí đề nghị Viện KSND các tỉnh thành viên của Cụm thi đua số 8 sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ; làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm và với đơn vị tham mưu thi đua cấp trên để rà soát thường xuyên, chủ động các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, đáp ứng yêu cầu thi đua, thực hiện đạt và vượt kế hoạch, giao ước thi đua đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
 
Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm dự Hội nghi chụp hình lưu niệm 
Cũng tại Hội nghị, Cụm thi đua số 8 đã bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022, trong đó Viện KSND 4 đơn vị gồm: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên được đề nghị tặng Cờ thi đua ngành KSND. Đặc biệt, Viện KSND tỉnh Bình Định được các đơn vị suy tôn và đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2022./.
Quốc Việt

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,766,776 lượt

Số người online:2,496 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn