Viện KSND tỉnh Bình Định được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong năm qua, đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thời gian đến, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh, chiều ngày 25/4/2024, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (số 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp làm trưởng, phó khối thi đua của tỉnh năm 2023; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2023.
Về phía Viện KSND tỉnh có đồng chí Trần Minh Quốc - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện KSND tỉnh.
 
Đ/c Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh (người đứng thứ 2 hàng đầu từ trái qua) tặng Cờ đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2023 cho Viện KSND tỉnh
Tại Hội nghị, Viện KSND tỉnh vinh dự là 01 trong 12 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2023.
 
Đ/c Trần Minh Quốc - Phó Viện trưởng đại diện Viện KSND tỉnh (người đứng thứ 3 từ phải qua) và đại diện 11 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2023
Để đạt được thành tích trên, trong năm 2023, ngành KSND tỉnh Bình Định đã hoàn thành đạt 76/130 chỉ tiêu (chiếm 58,5%), vượt 52/130 chỉ tiêu (chiếm 40%) theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành đề ra. Ngay từ đầu năm, ngành KSND tỉnh đã triển khai, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022; các chỉ thị chuyên đề; kết luận chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, những biện pháp cụ thể ở từng khâu, từng lĩnh vực công tác.
Viện KSND 2 cấp tiếp tục tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo, thực hiện quy định về nêu gương. Tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung 15 Quy chế tổ chức và hoạt động để phù hợp với các quy định mới của pháp luật và của Ngành. Bên cạnh đó Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính liên quan đến lĩnh vực về đất đai. Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh ban hành Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kháng nghị phúc thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.
Với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, Viện KSND 2 cấp tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đồng đều trên các mặt công tác, đảm bảo kịp thời, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Các đơn vị Viện KSND 2 cấp tỉnh đã chủ động trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm. Do có sự triển khai quyết liệt và sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh nên hầu hết các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt so với chỉ tiêu công tác đã đề ra: đảm bảo 100% các vụ án đều có yêu cầu điều tra, trong đó có nhiều vụ án ban hành từ 02 - 03 yêu cầu điều tra; Kiểm sát viên trực tiếp hỏi cung, phúc cung 100% các vụ án trước khi quyết định việc truy tố; tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung thấp (chiếm 1,1%, thấp hơn 3,9% so với chỉ tiêu của Quốc hội và chỉ tiêu theo Quyết định 139 của Ngành). Trong năm đã ban hành 02 yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp khởi tố vụ án; ban hành tổng cộng 226 kháng nghị, kiến nghị (tăng 16 kháng nghị, kiến nghị so với cùng kỳ) trong các khâu công tác kiểm sát; tiến hành tổng cộng 195 cuộc trực tiếp kiểm sát (tăng 24 cuộc so với cùng kỳ); ban hành 01 kháng nghị đối với Trại tạm giam Công an tỉnh về việc để người bị tạm giam trốn khỏi khi đang điều trị bệnh tại bệnh viện và 04 kháng nghị Quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù của TAND cùng cấp. Không có trường hợp nào các cơ quan tiến hành tố tụng đình chỉ do không phạm tội hoặc Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội. Viện KSND tỉnh xác định khâu công tác đột phá là: “Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng”; “Tăng cường yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ trong giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động”“Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh Bình Định”. Để triển khai thực hiện có hiệu quả khâu công tác đột phá nêu trên, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 42-KH/BCSĐ ngày 10/02/2023 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; bên cạnh đó, Viện KSND tỉnh đã ban hành các kế hoạch thực hiện khâu công tác đột phá, phân công rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp, lộ trình cụ thể để thực hiện. Kết quả trong năm 2023, Viện KSND 2 cấp tỉnh Bình Định đã kiểm sát khởi tố mới 02 vụ/07 bị can về tội phạm tham nhũng, chức vụ (giảm 09 vụ/13 bị can so với cùng kỳ); số tiền thu hồi được trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ là 1.246.531.411 đồng đạt 14% (tăng 1,3% so với cùng kỳ). Trong công tác giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, Kiểm sát viên đã chủ động nghiên cứu hồ sơ và ban hành 101 văn bản yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ (tăng 18 yêu cầu so với cùng kỳ), giúp cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật, hạn chế án huỷ sửa liên quan đến trách nhiệm Kiểm sát viên do việc thu thập tài liệu, chứng cứ không đầy đủ. Về khâu công tác đột phá công nghệ thông tin, Viện KSND tỉnh đã tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc ứng dụng Công nghệ thông tin; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; triển khai phòng họp không giấy bằng việc sử dụng mã QR code; tiến hành xây dựng tham luận và các báo cáo giao ban định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm bằng video clip, thực hiện Hội nghị truyền hình trực tuyến, Văn phòng điện tử, Trang tin, Thư điện tử của Ngành, chữ ký số; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin của Viện KSND 2 cấp; đồng thời phối hợp với Tòa án tổ chức 73 phiên tòa bằng hình thức trực tuyến (tăng 48 phiên tòa so với cùng kỳ), 86 phiên tòa có áp dụng số hóa hồ sơ (tăng 29 phiên tòa so với cùng kỳ), thực hiện báo cáo án bằng sơ đồ tư duy 70 vụ (tăng 70 vụ so với cùng kỳ). Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương được chấn chỉnh… Những kết quả trên đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ nền pháp chế xã hội chủ nghĩa và từng bước đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Trong năm, đơn vị tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và làm công tác đền ơn đáp nghĩa. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ trong Ngành gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21 của BCHTW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Do đó, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023. Ngoài ra, Đảng ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức tọa đàm “Viện KSND tỉnh Bình Định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”. Cơ quan phối hợp với đơn vị khác và sự ủng hộ của cán bộ, người lao động xây dựng 01 Nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền 120 triệu đồng và phối hợp với Khối Thi đua Nội chính tỉnh xây dựng 02 Nhà đại đoàn kết hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...
Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, Viện KSND tỉnh Bình Định được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; được Viện KSND tối cao tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.
Phát huy thành tích đạt được, năm 2024, tiếp tục thực hiện phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, ngành KSND tỉnh tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu Viện KSND 2 cấp; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm…; tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá và then chốt; tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ thông qua việc tổ chức các cuộc thi, hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phân công giao việc…; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo án hình sự - dân sự và số hóa hồ sơ phục vụ tranh tụng tại phiên tòa hình sự; tiếp tục xác định nhiệm vụ đột phá năm 2024 là: (1) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ. (2) Nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm; tăng cường công tác phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc còn tồn đọng, kéo dài; hạn chế án bị hủy có trách nhiệm của Viện KSND trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại. (3) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh Bình Định./.
Quốc Việt

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,655 lượt

Số người online:2,413 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn