Chi bộ Phòng Thực hành hành quyền công tố, KSĐT, KSXX án HS về TTXH (Phòng 2) đạt thành tích 03 năm thực hiện KL số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của BCT

Ngày 15/5/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thành Quát - Ủy viên BCH Đảng bộ Viện KSND tỉnh và đồng chí Đỗ Văn Quý – Bí thư Chi bộ Phòng 2 tham dự Hội nghị.

Đ/c Đỗ Văn Quý - Bí thư Chi bộ Phòng 2 Viện KSND tỉnh trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Quý - Bí thư Chi bộ Phòng 2 Viện KSND tỉnh Bình Định đã trình bày tham luận Một số kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
 Đ/c Đỗ Văn Quý - Bí thư Chi bộ Phòng 2 Viện KSND tỉnh (người đứng thứ 1 từ trái sang) nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định
Ngay sau khi Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Kế hoạch số 58 ngày 27/8/2021 về thực hiện Kết luận 01-KL/TW và Hướng dẫn số 16, ngày 27/7/2021 về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”của Ban Tuyên giáo Trung ương được ban hành. Chi bộ Phòng 2 đã tiến hành tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai quán triệt Kết luận 01-KL/TW đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ, nhất là gắn liền việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW theo tinh thần của Kết luận là 03 nhiệm vụ: Học tập, làm theo Bác và nêu gương. Việc học tập Bác từ những công việc thiết thực hằng ngày, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và đời sống cá nhân, từ đó thấm sâu tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức và phong cách của người cộng sản, dần trở thành lối sống, nếp nghĩ, thói quen, cách làm trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, thúc đẩy hiệu quả từ việc học sang làm theo Bác với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ Phòng 2, thông qua việc xây dựng Bản đăng ký thi đua, đề ra các chỉ tiêu nghiệp vụ, phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cam kết tu dưỡnghọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, chất lượng đảng viên cuối năm.
Chi bộ Phòng 2 Viện KSND tỉnh luôn thực hiện nghiêm lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm quy định của Đảng, của Ngành về những điều đảng viên, Kiểm sát viên không được làm; cán bộ, đảng viên làm việc trong cơ quan đấu tranh phòng, chống tham nhũng càng phải gương mẫu đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Không ngừng xây dựng, giữ gìn và phát huy khối đoàn kết nội bộ; phát huy trí tuệ tập thể, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của mỗi Kiểm sát viên. Để nâng cao việc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Chi bộ Phòng 2 đã thực hiện tốt và đồng bộ các nội dung trong việc chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ. Từ năm 2021 đến nay, Chi bộ Phòng 2 đã tổ chức sinh hoạt cácChuyên đề như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tiền phong, gương mẫu trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng”; Chuyên đề:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tiền phong, gương mẫu trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chi thị, quyết định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”; Chuyên đề: “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao của Chi bộ Phòng 2” và nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề khác.
Nhờ việc Chi bộ Phòng 2 triển khai, thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc làm theo Bác trong công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao nên thời gian qua, Chi bộ Phòng 2 và đơn vị Phòng được Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Định, các cấp VKSND tặng nhiều phần thưởng cao quý. Riêng năm 2024, Chi bộ Phòng 2 được Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định tặng Giấy khen vì Đạt thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023.
Thời gian tới, Chi bộ Phòng 2 Viện KSND tỉnh Bình Định tiếp tục gắn liền việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao./.
Thế Phương

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,557 lượt

Số người online:2,327 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn