Trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự năm 2022 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 565/QĐ-VKS ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, từ ngày 10/10/2022, Phòng 11 - Viện KSND tỉnh Bình Định đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

Đoàn kiểm sát Viện KSND tỉnh Bình Định do đồng chí Phạm Trung Thuận, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn cùng các thành viên Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11); về phía Cục THADS tỉnh Bình Định có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng, cùng Lãnh đạo và các Chấp hành viên, cán bộ trong công tác thi hành án dân sự.

Trên cơ sở báo cáo, Đoàn đã tiến hành kiểm sát việc theo dõi, quản lý hồ sơ, sổ sách của từng Chấp hành viên, kiểm sát việc ban hành các Quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, kiểm sát từng hồ sơ thi hành án về thời gian ban hành quyết định, việc thông báo thi hành án, công tác tổ chức xác minh điều kiện thi hành án, quá trình thi hành, chứng từ thu, chi, việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, hành chính,…
Qua quá trình kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án Viện kiểm sát nhận thấy Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã chấp hành tốt quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án, Chấp hành viên theo dõi chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, đa số các việc có tiến hành xác minh, phân loại, xử lý đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình kiểm sát về phía Cục Thi hành án dân sự tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm sát làm việc, có báo cáo số việc, tiền thi hành.
Bên cạnh những mặt tích cực, Đoàn kiểm sát phát hiện trong quá trình tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định còn một số vi phạm như điển hình như: Vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án, chậm tiêu hủy vật chứng, chậm hoặc không chuyển sang sổ theo dõi riêng đối với việc chưa có điều kiện thi hành án, vi phạm trong việc sắp xếp, đánh số bút lục trong hồ sơ, không kịp thời tổ chức thi hành án, chậm hoặc không thông báo quyết định thi hành án, vi phạm trong việc thu, nộp phí thi hành án dân sự,…
Sau một tháng làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đoàn đã hoàn thành công tác trực tiếp kiểm sát theo đúng kế hoạch. Tại buổi thông qua dự thảo Kết luận, Đoàn kiểm sát ghi nhận những thành tích đạt được của Cục Thi hành án dân sự và chỉ ra những vi phạm còn tồn tại nhằm kiến nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định khắc phục.
 
Đ/c: Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng kết luận tại buổi làm việc
Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh - Phó Cục trưởng đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và hứa sẽ khắc phục những vi phạm trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh./.
Huỳnh Thanh Tuấn

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,967,964 lượt

Số người online:685 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn