Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh đã vinh dự nhận Bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.

Qua 01 năm thực hiện nhiệm vụ, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và Hội Luật gia tỉnh cùng sự cố gắng, đoàn kết của từng hội viên, Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh đã đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành của đơn vị.

 

Đồng chí Huỳnh Kim Bình - Phó Chi hội trưởng đại diện Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh nhận Bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua
Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Viện, Chi hội đã thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và tổ chức, đoàn thể trong cơ quan; lồng ghép công tác của Hội với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và các phong trào thi đua do Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và Hội Luật gia cấp trên phát động. Kịp thời phổ biến, quán triệt các tài liệu có liên quan đến công tác Hội, đồng thời kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của Chi hội trong việc thực hiện chương trình công tác và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam.    
BCH Chi hội luôn chủ động, phối hợp với cơ quan, Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức góp ý xây dựng pháp luật theo quy định của Ngành và của Tỉnh hội… Qua đó đã tổng hợp được nhiều ý kiến có chất lượng gửi đến cấp có thẩm quyền.Tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật mới. Nhờ đó, giúp các hội viên nắm vững các quy định pháp luật hiện hành để áp dụng vào thực tiễn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Các Luật gia là Lãnh đạo Viện, Chi hội trưởng đã tham gia nhiều hội nghị góp ý sửa đổi, bổ sung các dự án Luật do Viện KSND tối cao, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh… tổ chức với nhiều ý kiến góp ý chất lượng, hiệu quả.
Thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đơn vị luôn chủ động lắng nghe, tìm hiểu sâu sắc về tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có phương án trả lời, giải thích cho công dân đến khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện bức xúc, kéo dài, khiếu kiện đông người hoặc gây mất ổn định về an ninh, trật tự xã hội. Thông qua công tác việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính… Kiểm sát viên với tư cách là Luật gia của Chi hội phối hợp với Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý đã tư vấn, tuyên truyền, giải thích nhiều vấn đề liên quan đến pháp luật để người dân hiểu rõ, đem lại niềm tin trong Nhân dân.
Hội viên Chi hội tham gia tích cực viết bài, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Bình Định, Đài Phát thanh và truyền hình Bình Định, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật và Trang thông tin điện tử của đơn vị để giới thiệu về ngành KSND, về thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị; gương người tốt, việc tốt…
Trong công tác thông tin, tuyên truyền, đơn vị đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức tổ chức một số hội thi, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên toàn ngành KSND tỉnh về những giá trị to lớn và sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các đơn vị trực thuộc “hiến kế” các sáng kiến, giải pháp công tác nhằm xây dựng ngành KSND tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới như: Ngày 18/5/2022, đơn vị tổ chức Lễ báo công, dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và Hội thảo chuyên đề “Ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”… Hội thảo được tổ chức vào dịp kỷ niệm 132 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); gắn với việc thực hiện chuyên đề toàn khóa trong năm 2022, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên toàn ngành KSND tỉnh về những giá trị to lớn và sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, tạo ra không khí thi đua sôi nổi, khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ. 
Tổ chức Cuộc thi “Nâng cao kỹ năng soạn thảo Cáo trạng”, với mục đích tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Đồng thời, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.
Tổ chức Cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo, trình bày luận tội và tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm năm 2022” bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Viện KSND tỉnh và trực tuyến tại các điểm cầu Viện KSND cấp huyện. Cuộc thi nhằm mục đích nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa, mà trọng tâm là nâng cao trình độ, kỹ năng, phong cách ứng xử, đối đáp của Kiểm sát viên trong quá trình tranh tụng tại phiên tòa hình sự; qua đó, xây dựng hình ảnh, vị thế Kiểm sát viên tại phiên tòa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Đồng thời, là dịp để đánh giá khả năng công tác thực tiễn của từng cán bộ, Kiểm sát viên và là cơ sở định hướng cho công tác bố trí, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới; lựa chọn những bản luận tội có chất lượng để làm tài liệu tham khảo, học tập trong Ngành.Đồng thời cũng là dịp để cán bộ, Kiểm sát viên ngành KSND tỉnh Bình Định trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, tự đào tạo để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Ngành giao phó, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.
Chi đoàn cơ quan tổ chức Cuộc thi “Thanh niên với pháp luật” năm 2022 tìm hiểu kiến thức pháp luật có liên quan đến đối tượng thanh niên trong Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự.
Công tác đột phá trong năm
Việc lựa chọn, xác định nhiệm vụ, đề ra các giải pháp trọng tâm, đột phá: Năm 2022, Viện KSND 2 cấp tiếp tục tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo, thực hiện quy định về nêu gương, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xây dựng Kế hoạch thực hiện khâu công tác đột phá năm 2022 gồm: “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và thi hành án dân sự, hành chính”; Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”; “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh Bình Định”.
Ngoài ra, đơn vị đã xây dựng và tổ chức tập huấn nhiều chuyên đề nghiệp vụ như: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát vụ án dân sự, hôn nhân gia đình tạm đình chỉ trên địa bàn tỉnh Bình Định”; “Thực trạng và giải pháp nhằm khắc phục tình trạng các vụ việc thi hành án dân sự, hành chính còn tồn đọng, khó thi hành trên địa bàn tỉnh Bình Định; Công tác kháng nghị phúc thẩm án hình sự của Viện KSND 2 cấp tỉnh Bình Định - Thực trạng và giải pháp”; “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù”; “Một số kinh nghiệm để phân biệt và giải pháp nâng cao chất lượng để xử lý tội phạm tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; “Nâng cao kỹ năng, thao tác nghiệp vụ của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên khi thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”
Tổ chức thành công cuộc thi: “Nâng cao kỹ năng soạn thảo Cáo trạng”; Kỹ năng soạn thảo, trình bày luận tội và tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm năm 2022” và Hội thảo chuyên đề: “Ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”.
Thành tích đạt được
Với những kết quả đạt được trong năm, Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh vinh dự được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022; nhiều hội viên Chi hội được Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.
Những thành tích đạt được của Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong BCH Chi hội, trong tập thể hội viên; nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và Hội Luật gia tỉnh. Đồng thời, BCH Chi hội đã quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ, đã lãnh đạo Chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 
Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Trong thời gian tới, kế thừa những thành tích đạt được, phát huy hơn nữa thế mạnh của mình, Chi hộixác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là:
- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện; vận động hội viên tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; xây dựng cơ quan và Chi hội vững mạnh toàn diện.
-Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; nâng cao nhận thức thống nhất về nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng lãnh đạo, thông qua các hội, đoàn thể vận động, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức; cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu.
-Thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, phối hợp, tham gia các hoạt động tuyên truyền về hoạt động của Viện KSND tỉnh thông qua hình thức viết tin bài để đăng trên các Tạp chí, Báo, Trang thông tin điện tử của Ngành, của địa phương; tham gia tư vấn pháp lý cộng đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền về nội dungChuyên đề năm 2023gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của Ngành; gắn với phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.    
- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó toàn Ngành tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác đột phá, đặc biệt là:(1) tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, bảo đảm tốt nhất cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo án hình sự - dân sự và số hóa hồ sơ phục vụ tranh tụng tại phiên tòa hình sự; phấn đấu ứng dụng phòng họp không giấy; (2)tăng cường phối hợp với các cơ quan thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng. Phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tiếp tục tăng cường công tác tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viênPhối hợp với đơn vị tổ chức các cuộc thi:“Tìm hiểu những nội dung mới của Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng Viện KSND tối cao và một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn hiện nay”; “Nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm”; Cán bộ Kiểm sát Bình Định “Trách nhiệm, Trí tuệ, Thanh lịch”.     
- Phát động phong trào thi đua yêu nước, tạo ra động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hướng về biển, đảo quê hương./.
          Quốc Việt

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,968,013 lượt

Số người online:744 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn