VKSND tỉnh Bình Định tham gia ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều ngày 15/02/2023, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023 có mời đại diện VKSND tỉnh Bình Định và VKSND thành phố Quy Nhơn tham dự và phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Phó Trưởng phòng Phòng 10 VKSND tỉnh tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023 một số nội dung như: 

- Về thẩm quyền thu hồi đất: 
Quy định tại Điều 82 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Theo đó,  quy định Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất “tôn giáo” trong khoản 1 điều này là do UBND tỉnh cấp; nhưng tại điểm d khoản 2 điều này quy định UBND cấp huyện có thẩm quyền thu hồi là chưa phù hợp. 
Kiến nghị sửa đổi
Đưa điểm d khoản 2 thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định thu hồi (vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc khoản 1 Điều 82 thuộc thẩm quyền UBND tỉnh cấp).
- Về trình tự, thủ tục ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt
Quy định tại khoản 4 Điều 85 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được sửa đổi khắc phục quy định “Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt cùng 1 ngày” theo luật cũ. Tuy nhiên, dùng từ “sau khi” vẫn còn chung chung, chưa xác định thời gian cụ thể có thể dẫn đến việc kéo dài thời gian ra quyết định thu hồi đất ảnh hưởng quyền lợi của những người trong diện bị giải phóng mặt bằng.
Kiến nghị sửa đổi
Quy định thời gian cụ thể là bao nhiêu ngày thay vì dùng từ “sau khi”.
- Thu hồi đất để thực hiện các dự án thương mại do Doanh nghiệp thực hiện:
Thực tế nhiều dự án thương mại là do các Doanh nghiệp đầu tư, xây dựng không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Điều 78 dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Tuy nhiên, cũng là để phát triển kinh tế - xã hội. Khi doanh nghiệp thỏa thuận với người sử dụng đất để tiến hành thu hồi đất thì đa số đã thống nhất nhận bồi thường và giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án. Nhưng vẫn còn một số cá nhân không thống nhất, yêu cầu mức bồi thường quá cao nên Doanh nghiệp không thực hiện được dự án. Do đó, cần có quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc này cho chủ đầu tư.
Kiến nghị bổ sung
Quy định rõ về trình tự, thủ tục và điều kiện đối với trường hợp thu hồi đất không thuộc trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 
- Về giao đất, cho thuê đất
Luật Đất đai 2013 cho phép Liên danh nhà đầu tư  được tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất nhưng đối tượng giao đất, cho thuê đất khi trúng thầu lại không có Liên danh nhà đầu tư. Để được giao đất sau khi trúng thầu thì liên danh phải lập “Tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư” để được Quyết định giao đất, cho thuê đất. Thực tế cần cho phép Liên danh nhà đầu tư tham gia đấu thầu. 
Kiến nghị bổ sung
Đối tượng giao đất, cho thuê đất có Liên danh nhà đầu tư.
- Về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định tại Điều 146 về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp nhưng không có căn cứ thu hồi theo bản án, quyết định của Toà án và quyết định kê biên của cơ quan thi hành án dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành án dân sự.
Kiến nghị bổ sung
Thêm căn cứ thu hồi Giấy chứng nhận “theo Quyết định của Tòa án hoặc quyết định kê biên của cơ quan THADS” trong điểm d khoản 2 Điều 146.
- Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình:
Thực tế các vụ án tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đất được cấp cho hộ gia đình thì việc xác minh các thành viên trong hộ gia đình tại thời điểm cấp đất rất khó khăn, gây ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án. Ngoài ra, việc cấp đất cho hộ gia đình cũng khó khăn trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất vì buộc tất cả các thành viên trong hộ phải ký vào hợp đồng chuyển nhượng mới hợp pháp. 
Kiến nghị bổ sung
 - “Cá nhân hóa” trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cần bỏ đối tượng “hộ gia đình”./.
Hàn Yên

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,902,906 lượt

Số người online:108 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn