Đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024

Ngày 14/12/2023, tại Hội trường 2A Trần Phú, TP. Quy Nhơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị
 
Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thị Mỹ Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Nội chính Trung ương cùng các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.  
Về phía Viện KSND tỉnh có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh - Thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện Lãnh đạo Phòng 1, Văn phòng tổng hợp - Viện KSND tỉnh và Viện KSND TP. Quy Nhơn.
 
Đ/c Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh - Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị  
 
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã phát biểu tham luận: Viện KSND tỉnh Bình Định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành và hoạt động nghiệp vụ”. Tham luận được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí tham dự Hội nghị đánh giá cao về chất lượng nội dung cũng như kết quả mang lại trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vịđược kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Năm 2023, ngành KSND tỉnh đã hoàn thành đạt 76/130 chỉ tiêu (chiếm 58,5%), vượt 52/130 chỉ tiêu (chiếm 40%) theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành đề ra. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo, thực hiện quy định về nêu gương. Tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung 15 Quy chế tổ chức và hoạt động để phù hợp với các quy định mới của pháp luật và của Ngành. Bên cạnh đó Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính liên quan đến lĩnh vực về đất đai.Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh ban hành Nghị quyết tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kháng nghị phúc thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự.Đơn vị đã xác định khâu công tác đột phá là: “Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng”; “Tăng cường yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ trong giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động”; “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh Bình Định”. Để triển khai thực hiện có hiệu quả khâu công tác đột phá, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 42-KH/BCSĐ ngày 10/02/2023 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; bên cạnh đó, Viện KSND tỉnh đã ban hành các kế hoạch thực hiện khâu công tác đột phá, phân công rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp, lộ trình cụ thể để thực hiện. Kết quả trong năm 2023, Viện KSND 2 cấp tỉnh đã kiểm sát khởi tố mới 02 vụ/07 bị can về tội phạm tham nhũng, chức vụ (giảm 09 vụ/13 bị can so với cùng kỳ); số tiền thu hồi được trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ là 1.246.531.411 đồng đạt 14% (tăng 1,3% so với cùng kỳ). Trong công tác giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, Kiểm sát viên đã chủ động nghiên cứu hồ sơ và ban hành 101 văn bản yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ (tăng 18 yêu cầu so với cùng kỳ), giúp cho việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định pháp luật, hạn chế án huỷ sửa liên quan đến trách nhiệm Kiểm sát viên do việc thu thập tài liệu, chứng cứ không đầy đủ. Về khâu công tác đột phá công nghệ thông tin, Viện KSND tỉnh đã tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; triển khai phòng họp không giấy bằng việc sử dụng mã QR code; tiến hành xây dựng tham luận và các báo cáo giao ban định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm bằng video clip, thực hiện Hội nghị truyền hình trực tuyến, Văn phòng điện tử, Trang tin, Thư điện tử của Ngành, chữ ký số; triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin của Viện KSND 2 cấp.Tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu then chốt; chú trọng luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để rèn luyện, thử thách, đào tạo cán bộ toàn diện. Trong năm, Viện KSND tỉnh tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2 cấp giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031; phối hợp với cấp ủy địa phương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý 10 đồng chí.Tổ chức 03 khóa tập huấn chuyên sâu, 09 chuyên đề tập huấn nghiệp vụ, 03 cuộc thi, 01 cuộc tọa đàm và phối hợp tổ chức 02 hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn Ngành.
 
Với kết quả đạt được như trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành KSND nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch; góp phần tăng năng suất chất lượng lao động của mỗi cá nhân, đơn vị; đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của các cấp Kiểm sát và trong toàn Ngành bằng nhiều biện pháp cụ thể: 
 
Thứ nhất, thay đổi nhận thức và nâng cao trách nhiệm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số  
 
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ. Trong những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị và Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện; đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; xác định việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số là khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành để tập trung chỉ đạo thực hiện.
 
Trên cơ sở đó, Viện KSND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành KSND tỉnh Bình Định. Hàng năm, Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của toàn Ngành ở tất cả các cấp từ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đến tất cả công chức, người lao động và phải chủ động tham gia thực hiện. Người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo về công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại đơn vị mình; kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua, khen thưởng của mỗi đơn vị, cá nhân.
 
Thứ hai, phối hợp với các ngành trong đào tạo, tập huấn, đầu tư trang thiết bị và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin
 
Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng khai thác ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo đơn vị thuộc, công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Viện KSND tỉnh đã phối hợp với Học viện CSND tập huấn nghiệp vụ điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tập huấn kỹ năng xây dựng sơ đồ tư duy trong nghiên cứu, lập hồ sơ, báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự; vụ, việc dân sự; vụ án hành chính; thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử trong điều tra vụ án hình sự. Phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh tập huấn nghiệp vụ về “Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm tội phạm trên không gian mạng và sử dụng công nghệ cao”. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức tập huấn về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; triển khai phòng họp không giấy bằng cách sử dụng mã QRcode; xây dựng hồ sơ triển khai đầu tư trang bị nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Phối hợp với TAND tỉnh triển khai sử dụng hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa từ phòng xử án đến phòng Lãnh đạo Viện kiểm sát, Tòa án 2 cấp.
 
Thứ ba, kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành
 
100% cán bộ, công chức, người lao động trong Ngành sử dụng thành thạo các ứng dụng, trang thiết bị công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn; được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin.
Tất cả văn bản hành chính không mật được xử lý trên Văn phòng điện tử; 100% văn bản trao đổi, xử lý công việc hành chính trong Ngành được thực hiện trên môi trường mạng, có chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật và của Ngành). Khi có yêu cầu, 100% các cuộc họp có thể tổ chức bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến và truyền thống; 100% các điểm cầu cho phép họp trên các thiết bị di động như máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh. Các chương trình tập huấn, các cuộc thi, hội thảo, tọa đàm có thể thực hiện trực tuyến và đảm bảo chất lượng khi có yêu cầu. Các tham luận và báo cáo giao ban định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm được xây dựng bằng video clip. Hàng năm, Trang tin điện tử của Viện KSND tỉnh đăng tải hàng trăm tin bài tuyên truyền công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và các hoạt động khác của Ngành.
 
Thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ
 
Phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức 56 phiên tòa trực tuyến và chỉ đạo các Viện KSND cấp huyện phối hợp TAND cấp huyện kết nối hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa từ phòng xử án đến phòng Lãnh đạo Viện kiểm sát, Tòa án cấp huyện.
Ban Chỉ đạo tăng cường chỉ đạo các đơn vị báo cáo án bằng sơ đồ tư duy 143 vụ (tăng 142 vụ so với cùng kỳ), 66 phiên tòa có áp dụng số hóa hồ sơ (tăng 39 phiên tòa so với cùng kỳ). Trong năm 2023, Chi đoàn Viện KSND tỉnh tổ chức cuộc thi “Thanh niên với Chuyển đổi số” năm 2023 với nội dung vẽ sơ đồ tư duy báo cáo án để giải quyết một vụ án hình sự trong giai đoạn báo cáo đề xuất phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.
Viện KSND tỉnh phát động phong trào thi đua về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; khen thưởng các tập thể, cá nhân ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin như: Chi đoàn thanh niên, Chi bộ Tổ chức - Thanh tra - Khiếu tố và 01 cá nhân. Đặc biệt trong năm 2023, Viện KSND tỉnh vinh dự có 01 đoàn viên được cử tham gia chung kết Hội thi tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ IX - năm 2023 tại Hà Nội đạt giải Ba Bảng B1 (Bảng B1 gồm các thí sinh đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các ban, ngành, doanh nghiệp Trung ương), đã được Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen. Đồng thời, Viện KSND tỉnh luôn khuyến khích các đơn vị, cá nhân có sáng kiến về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, trong năm 2023 có 03 sáng kiến cấp cơ sở về ứng dụng công nghệ thông tin được công nhận.
 
Thứ năm, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới
 
Để phát huy những kết quả như trên, nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian đến, Viện KSND tỉnh tiếp tục xác định ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ đắc lực trong công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn nghiệp vụ và các khâu công tác khác; đảm bảo 100% cán bộ, Kiểm sát viên có hiểu biết cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin, tin học văn phòng theo tiêu chuẩn của Ngành; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên sử dụng hiệu quả các phần mềm đã được trang bị; tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu các hướng dẫn để nắm vững, sử dụng thành thạo những tính năng của phần mềm, cập nhật dữ liệu vào phần mềm đầy đủ, kịp thời, chính xác; phát huy, khuyến khích tính sáng tạo của tập thể, cá nhân trong ứng dụng công nghệ thông tin từ đó đề xuất, triển khai thực hiện sáng kiến, giải pháp thiết thực, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và nhiệm vụ chuyên môn, chỉ tiêu công tác của Ngành hiệu quả, thiết thực phù hợp với giai đoạn mới. 
 
Đ/c Nguyễn Minh Chung - Phó Chánh Văn phòng, đại diện Văn phòng tổng hợp, Viện KSND tỉnh (người đứng thứ 2 từ phải qua) và Đ/c Dương Văn Nhất - Phó Viện trưởng, Viện KSND TP. Quy Nhơn (người đứng thứ 4 từ phải qua) nhận Giấy khen của Ban Nội chính Tỉnh ủy 
 
Đ/c Huỳnh Kim Bình - Phó Trưởng phòng Phòng 1 - Viện KSND tỉnh (người đứng thứ 2 từ phải qua) nhận Giấy khen của Ban Nội chính Tỉnh ủy
 
Cũng tại Hội nghị, ngành KSND tỉnh có 02 tập thể là Văn phòng tổng hợp - Viện KSND tỉnh, Viện KSND TP. Quy Nhơn và 01 cá nhân đồng chí Huỳnh Kim Bình - Phó Trưởng phòng Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Phòng 1)  - Viện KSND tỉnh được Ban Nội Chính tặng Giấy khen đã có thành tích trong công tác công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023./.
 
Quốc Việt
 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,704,996 lượt

Số người online:1,159 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn