Đồng chí Viện trưởng dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng xã An Toàn, huyện An Lão năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 17/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quyết định số 02-QĐ/TU ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi địa bàn huyện, thị xã, thành phố và cán bộ lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh theo dõi xã, phường, thị trấn, ngày 13/12/2023, đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng xã An Toàn , huyện An Lão.

Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng xã An Toàn, huyện An Lão

Đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công theo dõi địa bàn xã An Toàn, huyện An Lão.
Thông qua việc theo dõi địa bàn giúp đồng chí Viện trưởng nắm bắt được tập thể Ban Thường vụ xã An Toàn thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, mở rộng sinh hoạt dân chủ trong nội bộ Đảng phát huy vai trò, trách nhiệm từng cá nhân Ban Thường vụ. Thường xuyên phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy và các ban ngành của xã. Thực hiện tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán các hiện tượng mất dân chủ, dân chủ hình thức. Đổi mới quy trình ra Nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể Đảng ủy và Đảng viên toàn Đảng bộ. Duy trì tốt chế độ lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, khắc phục các khuyết điêm, sai phạm của cán bộ, Đảng viên khi mới bắt đầu có dấu hiệu vi phạm, nhất là dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, độc đoán, chuyên quyền.
Phát biểu tham gia góp ý đối với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Văn Sang mong rằng thời gian tới sẽ khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà tập thể và cá nhân đã tự nhận thấy, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền luật quản lý bảo vệ rừng, nâng cao trình độ nhận thức về việc bảo vệ rừng cho nhân dân, hạn chế không để người dân tự ý vào rừng cưa cây để làm nhà.
Sau 01 buổi làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2023 của Đảng ủy xã An Toàn đã thành công tốt đẹp. Qua việc dự Hội kiểm điểm đã giúp đồng chí Viện trưởng theo dõi địa bàn sát sao, thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh nói chung và tại xã An Toàn, huyện An Lão nói riêng, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của Viện KSND tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao./.  
Nguyễn Trang

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,704,998 lượt

Số người online:1,204 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn