Cụm thi đua số 8 - Viện KSND tối cao tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC ngày 29/12/2023 của Viện KSND tối cao triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong ngành KSND năm 2024 và Hướng dẫn số 09/HD-VKSTC ngày 01/3/2024 của Viện KSND tối cao về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối thi đua trong ngành KSND năm 2024, ngày 26/3/2024 tại trụ sở Viện KSND tỉnh Bình Định, Cụm thi đua số 8 gồm Viện KSND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thi đua và ký kết Giao ước thi đua năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Hồi - Trưởng phòng Phòng Điều tra tội phạm các tỉnh Miền Trung - Cục Điều tra Viện KSND tối cao; đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định đơn vị được phân công chủ trì tổ chức Hội nghị; các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng.
 
Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định thông qua Giao ước thi đua năm 2024
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Trọng Chính - Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Bình Định đã thông qua Kế hoạch tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua số 8 năm 2024; đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định thông qua Giao ước thi đua năm 2024.
Năm 2024, trong không khí chung của toàn Đảng, toàn dân ta tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Cụm thi đua số 8 tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành với phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”; phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024”.
Các đơn vị trong Cụm thi đua tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị công tác của Ngành năm 2024; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tích cực hưởng ứng, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của cả nước và của Ngành phát động. Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu giữ gìn đoàn kết nội bộ; nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp cùng với chấp hành kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, đạo đức công vụ của công chức, người lao động; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ; cải cách hành chính, lề lối làm việc, thực hiện văn hóa công sở, chế độ thông tin, báo cáo. Thi đua đẩy mạnh công tác xây dựng Ngành, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành; xây dựng hình ảnh nét đẹp của người cán bộ Kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và những đóng góp của ngành Kiểm sát đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
 
Đ/c Phạm Xuân Hồi - Trưởng phòng Phòng Điều tra tội phạm các tỉnh Miền Trung - Cục Điều tra Viện KSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Hồi - Trưởng phòng Phòng Điều tra tội phạm các tỉnh Miền Trung - Cục Điều tra Viện KSND tối cao thống nhất cao các nội dung kế hoạch, giao ước thi đua. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Cụm đoàn kết, thống nhất, cố gắng hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhất là những cách làm hay đem lại hiệu quả cao, phục vụ tốt nhiệm chính trị từng địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Đ/c Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định, mặc dù năm 2024 có sự thay đổi các thành viên của Cụm thi đua số 8 nhưng các đơn vị với quyết tâm đổi mới, sáng tạo sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ; làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Cụm, thực hiện đạt và vượt kế hoạch, giao ước thi đua đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
 
 
Các đơn vị Cụm thi đua số 8 ký kết Giao ước thi đua năm 2024
Hội nghị thống nhất bầu Viện KSND tỉnh Bình Định làm Cụm trưởng, Viện KSND tỉnh Quảng Nam làm Cụm phó Cụm thi đua số 8 năm 2024 và tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2024, với quyết  tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Sau một buổi làm việc tích cực, hiệu quả, Hội nghị phát động, ký kết Giao ước thi đua năm 2024 của Cụm thi đua số 8 đã thành công tốt đẹp./.
Quốc Việt

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,967,913 lượt

Số người online:626 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn