Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ (2015 – 2020) thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng

Trần Văn Sang TUV - Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Định có 09 chi bộ trực thuộc với 60 đảng viên,hầu hết các đảng viên được đào tạo cơ bản về chuyên mônnghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có nhận thức tốt về chính trị, xã hội và an tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt quamọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành.

 

Nhiệm kỳ (2015- 2020), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp củacác cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền và các sở, ban, ngành ở địa phương,Ban Chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy) Viện KSND tỉnh đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ khắc phục khó khăn, bám sát nghị quyết, chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, chỉ thị công tác hàng năm của Viện trưởng Viện KSND tối cao và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành; đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi, tất cả các khâu công tác đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm theo kế hoạch đề ra hàng năm.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

 

Đối với nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là một trong những khâu công tác đột phá, chủ động triển khai nhiều biện pháp quản lý và kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, trung bình hàng năm đạt trên 95% (vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra 05%).

 

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự đã thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”,đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn; tỷ lệ bắt tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%; chủ động tham gia hỏi cung, trực tiếp hỏi cung, đề ra yêu cầu điều tra để chống oan, sai và không bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; không để xảy ra án vi phạm thời hạn điều tra, thời hạn truy tố.

 

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, tăng cường công tác kiểm sát bản án, nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hình sự, đã ban hành 47 kháng nghị phúc thẩm, được Tòa án chấp nhận 43/46 kháng nghị được đưa ra xét xử, đạt tỷ lệ 93% (vượt chỉ tiêu 13%); ban hành 25 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, 46 kiến nghị đối với Tòa án và 54 thông báo rút kinh nghiệm cho Viện KSND cấp huyện; không có trường hợp nào bị đình chỉ điều tra do không cấu thành tội phạm hoặc Viện kiểm sát truy tố Toà án tuyên không phạm tội; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ trọng án, phục vụ tốt yêu cầu chính trị, được dư luận đồng tình, ủng hộ; tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, bình quân hàng năm dưới 03% (thấp hơn 02% so với chỉ tiêu của Quốc hội). Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đảm bảo đúng quy định pháp luật.

 

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, đã được Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Viện chỉ đạo,triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát,hạn chế án bị hủy để giải quyết lại có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát; đã ban hành 14 kháng nghị phúc thẩm, chiếm tỷ lệ 25% trên số án sửa, hủy (vượt chỉ tiêu 15,5%), Tòa án đưa ra xét xử và chấp nhận 13/14 kháng nghị (đạt 92,8%, vượt chỉ tiêu 12,8%); ban hành 14 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, 11 kiến nghị đối với Tòa án và UBND cấp huyện; ban hành 18 thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện KSND cấp huyện; số lượng án hủy năm sau giảm hơn năm trước, đến nay giảm 65% số vụ so với năm 2014.

 

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính- kinh doanh, thương mại- lao động... được tăng cường và có sự chuyển biến rõ rệt, đã ban hành 07 kháng nghị phúc thẩm, chiếm tỷ lệ 25% trên số án sửa, hủy (vượt chỉ tiêu 15%), Tòa án đưa ra xét xử và chấp nhận 06/07 kháng nghị (đạt 85,7%, vượt chỉ tiêu 5,7%); ban hành 06 báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm, 02 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm được chấp nhận; ban hành 16 kiến nghị đối với Tòa án, 04 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND cấp huyện, 20 thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện KSND cấp huyện.

 

Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính đã kiểm sát chặt chẽ số việc có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành, việc xét miễn, giảm, hoãn thi hành án, trả đơn yêu cầu thi hành án, kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án, bảo đảm việc thi hành án đúng pháp luật; đã trực tiếp kiểm sát 05 lượt đối với Cục THADS tỉnh và phối hợp với Viện KSND cấp huyện trực tiếp kiểm sát 10 lượt đối với các Chi cục THADS cấp huyện; ban hành 05 kiến nghị đối với Cục THADS và Tòa án cùng cấp, 02 kiến nghị đối với UBND cấp huyện trong thi hành án hành chính được chấp nhận; phối hợp với Cục THADS tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS từ 2-3 đơn vị/năm; ban hành 20 thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện KSND cấp huyện.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy, trao Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định.

 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư phápđược tăng cường, đã tiếp 592 lượt công dân, tiếp nhận và giải quyết 3.485 đơn, trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại 05 Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh và cấp huyện.

 

Trong công tác xây dựng Ngành, Đảng ủy đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” và “Hướng về cơ sở”, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và khâu công tác đột phá hàng năm đã đề ra. Tập trung chỉ đạo toàn Ngành tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề bằng hình thức truyền hình trực tuyến đến Viện KSND 02 cấp, tổ chức các Cuộc thi như: “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2015, 2016, 2017 ngành KSND tỉnh, trong đó năm 2016 cử đội thi tham gia cuộc thi toàn quốc do Viện KSND tối cao tổ chức đạt giải Nhất trong 32 tỉnh, thành phía Nam và đạt giải Ba toàn Ngành; “Kỹ năng soạn thảo cáo trạng, bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự sơ thẩm” năm 2016; “Kỹ năng soạn thảo bản luận tội tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa hành chính” năm 2017; “Nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm” năm 2019; hội thảo các chuyên đề: “Tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, thực trạng và giải pháp” năm 2018, “Hạn chế án hình sự bị hủy để điều tra, xét xử lại; án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan đến trách nhiệm của Viện KSND” năm 2019... Công tác tổ chức cán bộ đã hoàn thànhcông tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn (2016 – 2021) và (2021 – 2026); giới thiệu lãnh đạo, quản lý Viện KSND 02 cấp vào nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ (2020 - 2025); đã kiện toàn cán bộ lãnh đạo Viện KSND tỉnh, đề nghị bổ nhiệm lại Viện trưởng tỉnh, bổ nhiệm mới 01 Phó Viện trưởng tỉnh và bổ nhiệm lại 02 Phó Viện trưởng tỉnh; thực hiện điều động, luân chuyển 92 lượt cán bộ; bổ nhiệm mới 18 Trưởng, Phó Trưởng phòng; chọn, cử, giới thiệu dự thi và đề nghị Viện KSND tối cao bổ nhiệm 01 KSV cao cấp, 12 KSV trung cấp, 12 KSV sơ cấp, 09 kiểm tra viên; bổ nhiệm và đề nghị bổ nhiệm lại 10 Trưởng, Phó Trưởng phòng; 29 KSV trung cấp, 03 KSV sơ cấp; cử 31 lượt cán bộ đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; đề nghị sáp nhập 04 đơn vị cấp phòng thành 02 đơn vị và điều chỉnh nhiệm vụ của 02 phòng kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị mới sáp nhập; công tác Văn phòng, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Thanh tra luôn được chú trọng đã góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị.

 

Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức thành công các Cuộc thi Chúng tôi là Kiểm sát viên.

 

Đặc biệt, Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nhèo, xây dựng nông thôn mới, nghĩa tình đồng đội; trong nhiệm kỳ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tặng 15 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh thực sự khó khăn và đồng nghiệp; phối hợp với Công đoàn Viện KSND tối cao hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt tại 02 xã Cát Sơn (Phù Cát), Mỹ Chánh (Phù Mỹ) trên 200 triệu đồng; vận động cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành ủng hộ gia đình cán bộ có hoàn cảnh khó khăn hàng trăm triệu đồng; tổ chức kết nghĩa với làng đồng bào dân tộc thiểu số Canh Tân, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh; ký kết giao ước với trường Đại học Quy Nhơn về tuyên truyền pháp luật, tổ chức phiên tòa giả định, hỗ trợ sinh viên thực tập và giao lưu trao đổi học thuật về pháp luật.

 

Viện KSND tỉnh Bình Định tặng Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Huỳnh Văn Nhiều tại huyện Phù Cát.

 

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy thường xuyên chú trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII), các Nghị quyết và chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Định (khóa XIX) và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án số 03-ĐA/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (khóa XIX) về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hàng năm; tổ chức sinh hoạt 144 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 46 chuyên đề về nghiệp vụ; năm 2016, Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức buổi Hội thảo với chủ đề: Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; năm 2017 tổ chức tọa đàm“Học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm 2018 phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành KSND tỉnh Bình Định”. Hàng năm, Đảng ủy đều tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, qua đó biểu dương, tặng Giấy khen cho 14 lượt tập thể, 22 lượt đảng viên trong Đảng bộ đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mời giao lưu “Người đứng đầu tiêu biểu xuất sắc”. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy phối hợp với cơ quan cử 08 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 04 đồng chí học trung cấp chính trị, 25 đồng chí bồi dưỡng hoàn chỉnh sơ cấp chính trị, 07 quần chúng bồi dưỡng kết nạp đảng; các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, chi ủy viên, ủy viên UBKT, báo cáo viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức lý luận chính trị do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

 

Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã xây dựng Quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án số 02-ĐA/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Đề án số 04-ĐA/ĐUK về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên theo đúng hướng dẫn của Đảng cấp trên, 100% (09/09) chi bộ trực thuộc đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 03 chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 03 năm liền; đã phát triển 11 đảng viên mới (đạt chỉ tiêu đề ra kết nạp từ 01-02 đảng viên/năm), tiếp nhận 18 đảng viên từ các Đảng bộ khác chuyển về, đồng thời chuyển sinh hoạt Đảng 22 đồng chí nghỉ hưu và chuyển công tác.

 

Đảng ủy thực hiện đúng Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và quy định của Viện KSND tối cao về bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành KSND trong công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải thực hiện thẩm định tiêu chuẩn chính trị trước khi thực hiện; đã tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá đối với 92 đồng chí đưa vào quy hoạch, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp; thẩm định, kết luận 11 trường hợp phục vụ cho công tác phát triển đảng viên.

 

Đảng ủy đã riển khai kịp thời các văn bản của Đảng liên quan công tác kiểm tra, giám sát.UBKT tham mưu Đảng ủy ban hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của Đảng ủy và UBKT, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/ĐUK về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy đã tiến hành 24 cuộc kiểm tra, 05 cuộc giám sát đối với các chi bộ trực thuộc; UBKT Đảng ủy đã tiến hành 08 cuộc kiểm tra, 08 cuộc giám sát đối với các chi bộ trực thuộc, 06 đồng chí Đảng ủy viên và 02 đảng viên.

 

Đảng ủy đưa nội dung công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ; cụ thể hóa và triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 27-CTr/TU về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đảng ủy chú trọng lãnh đạo, củng cố và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các đoàn thể cấp trên và tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể của đơn vị tham gia tích cực các phong trào thi đua do đoàn thể cấp trên tổ chức, phát động.

 

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh lần thứ XI đã đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều được quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế của Ngành, thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị được Ngành và cấp ủy địa phương giao. Công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; hoạt động của các đoàn thể hiệu quả, thiết thực; đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ thực hiện tốt văn hóa công sở, quy tắt ứng xử của Ngành.

 

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Viện KSND tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 05 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu biểu 04 năm liền (2015 - 2018) và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; cơ quan Viện KSND tỉnh các năm 2015, 2016, 2018, 2019 được Viện KSND tối cao tặng thưởng Cờ thi đua ngành KSND, năm 2017 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, năm 2019 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì. Năm 2020, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong xây dựng nông thôn mới. HĐND tỉnh, UBND tỉnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen cho đơn vị trong các phong trào thi đua yêu nước. Công đoàn Viện KSND tỉnh nhiều năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen năm 2018. Chi đoàn thanh niên nhiều năm liền đạt Chi đoàn 03 trách nhiệm, năm 2016 được tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối; Chi hội Luật gia hàng năm đều được Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen.

 

 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ (2015– 2020) của Đảng bộ Viện KSND tỉnh thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, trong tập thể cán bộ, đảng viên của đơn vị; sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự đồng tình và ủng hộ của Nhân dân. Đảng ủy đã thực hiện nhiều giải pháp, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ hội nhập và phát triển, đòi hỏi Đảng ủy, các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy của đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm nêu gương người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với ngành KSND. Đồng thời, kế thừa, phát huy những thành quả đạt được, Đảng ủy cùng tập thể cán bộ, đảng viên Viện KSND tỉnhquyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ (2020 – 2025) đề ra./. 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Số lượt truy cập:7,766,779 lượt

Số người online:2,628 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn