Viện KSND tỉnh Bình Định tham gia Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2022, Khối Thi đua Nội chính tỉnh Bình Định

Chiều ngày 09/01, tại Công an tỉnh Bình Định, Khối Thi đua Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Quốc - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định. Hội nghị còn có Lãnh đạo Công an, Cục THADS, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng, Tòa án nhân dân, Thanh tra, Sở tư pháp tỉnh, Trại giam Kim sơn.

Trong năm 2022, Khối thi đua Nội chính đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yên nước do UBND tỉnh và ngành phát động: Cùng với đó, Khối thi đua đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước có nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát những yêu cầu trong Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác Thi đua khen thưởng gắn với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khối thi đua đã đẩy mạnh thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả… Việc bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời góp phần động viên, khích lệ cá nhân, tạo sự đoàn kết, thống nhất góp phần hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Hội nghị tiến hành thảo luận và cùng trao đổi những cách làm hay, thiết thực đạt hiệu quả cao để các đơn vị trong Khối Thi đua cùng nghiên cứu học tập. Trong công tác hoạt của Khối, Khối luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai...

 

Đồng chí Trần Minh Quốc – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định ký kết thi đua tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Quốc - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định hoan nghênh những kết quả mà các thành viên trong Khối Thi đua đã đạt được và các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023.
 Kết thúc Hội nghị các thành viên trong Khối Thi đua Nội chính suy tôn các đơn vị được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; kết quả đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tặng cờ UBND cho 02 đơn vị Công an tỉnh và Chi Cục THADS tỉnh; Bằng khen cho 03 đơn vị Viện KSND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh và Trại giam Kim sơn. Đồng thời giới thiệu Cục THADS tỉnh làm Khối trưởng và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khối phó năm 2023 ./. 
Lê Thị Vũ Tiếp

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,445,655 lượt

Số người online:1,758 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn