Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Kế hoạch số 06/KH-VKSTC ngày 27/01/2023 của Viện KSND tối cao về tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trong ngành KSND, ngày 27/02/2023, tại Hội trường tầng 5 - Viện KSND tỉnh, BCH Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh phối hợp với Lãnh đạo Viện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh và đồng chí Đỗ Tấn Phước - Trưởng phòng Phòng 1 - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh; cùng các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh.
 
Đ/c Đỗ Tấn Phước - Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Tấn Phước nêu lên những tồn tại, bất cập trong thời gian qua thực hiện Luật Đất đai năm 2013. Do đó, việc sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân, các chuyên gia, các nhà khoa học, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nâng cao ý thức của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức… trong hệ thống chính trị đối với việc sửa đổi và thi hành Luật Đất đai.
 
Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phân tích, làm rõ các nội dung kiến nghị sửa đổi
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã phân tích, làm rõ đối với 09 nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (theo phụ lục II kèm theo Nghị quyết 170/NQ-CP), trong đó, Viện KSND tỉnh Bình Định thống nhất với dự thảo 03 nội dung: (1) về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) về phát triển quỹ đất; (3) phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; đối với dự thảo 06 nội dung còn lại: (01) về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (2) về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (3) về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (4) về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (5) về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (6) về hộ gia đình sử dụng đất cũng như về Kỹ thuật lập pháp dự thảo Luật: (1) về bố cục của dự thảo Luật; (2) về kỹ thuật soạn thảo, Viện KSND tỉnh đã tích cực đóng góp ý kiến, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể. Đồng thời, trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Viện KSND tỉnh đã tiến hành tổng hợp một cách trung thực, đầy đủ và khách quan.
 
Đ/c Mai Văn Cường - Phó Trưởng phòng Phòng 2 tham gia đóng góp ý kiến
Hội nghị đã phát huy quyền làm chủ, trí tuệ tập thể, tâm huyết, tạo sự đồng thuận; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, công chức trong ngành KSND nói chung và ngành KSND tỉnh Bình Định nói riêng đối với việc sửa đổi Luật Đất đai. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, Kiểm sát viên, công chứccủa Viện KSND tỉnh được tiếp cận và tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)./.
Quốc Việt

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:7,445,487 lượt

Số người online:1,720 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn