Phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh triển khai công tác năm 2024

Ngày 11/01/2024, Phòng Tổ chức cán bộ - Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sang - Tỉnh ủy viên - Viện trưởng Viện KSND tỉnh cùng tập thể Lãnh đạo, công chức Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15) - Viện KSND tỉnh.

 

Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh tham dự và chỉ đạo Hội nghị
Báo cáo kết quả công tác năm 2023 của Phòng, đồng chí Hoàng Huynh Thủy - Trưởng phòng trình bày tại Hội nghị đánh giá: ngay từ đầu năm 2023, đơn vị đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện tiếp tục quán triệt thực hiện thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; các Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Viện KSND tối cao; Tập trung thực hiện các Kết luận, Chỉ thị của Đảng về cải cách tư pháp và tăng cường pháp chế; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.Các khâu công tác tổ chức cán bộ của đơn vị trong năm đều hoàn thành tốt; một số công tác vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; chế độ, chính sách của cán bộ, công chức và người lao động được đảm bảo đúng theo quy định của Ngành…

 

Năm 2023, tập thể Phòng Tổ chức cán bộ được Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen Phong trào Ngành KSND thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen và đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
Tiếp đến, đồng chí Hoàng Huynh Thủy đã thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2024 của đơn vị. Qua đó, năm 2024, Phòng tiếp tục tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện thực hiện đổi mới công tác tổ chức cán bộ, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 28/4/2021 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, tiếp tục thực hiện phân công hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại đơn vị nhằm đào tạo cán bộ, biết nhiều việc, nhiều khâu công tác, có kinh nghiệm nhiều lĩnh vực, cũng là để bảo vệ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ.
Trong công tác cán bộ, đơn vị chủ động tham mưu Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện thực hiện tốt các khâu tuyển dụng công chức, công tác đánh giá, phân loại; quy hoạch, điều động, chuyển đổi vị trí công tác; tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp; thực hiện chính sách cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; kê khai tài sản; quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, người lao động và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quy định về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ của cán bộ đảm bảo đúng theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành.  
Đồng thời, nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Kế hoạch số 1999/KH-VKS ngày 20/12/2023 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh về công tác ngành KSND Bình Định năm 2024, đồng chí Trưởng phòng đã thông qua Chương trình làm việc cụ thể của Phòng từng tháng và của từng cá nhân trong năm.       
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng ghi nhận, đánh giá cao về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng, tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Viện. Năm 2024, phòng được tăng thêm 01 biên chế, ngoài công tác tổ chức, còn là bộ phận giúp việc của Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy. Công tác cán bộ là đặc thù, không có chuyên ngành đào tạo, công tác Đảng thì nặng, việc nhiều, cán bộ phải chịu khó nghiên cứu, siêng năng mới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị ngoài kế hoạch trọng tâm của đơn vị đã đề ra, cần bám sát hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2024 của Vụ 15. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát các cấp ngang tầm với yêu cầu nhiệm được giao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành KSND và bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới thực hiện khâu công tác. Đó là đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, chủ động phối hợp Văn phòng đề xuất, đa dạng hóa các hình thức trong công tác đào tạo nghiệp vụ, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ …
 
Đồng chí Lưu Bình - Phó Trưởng phòng phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng và phát biểu của cán bộ trong đơn vị, đồng chí Trưởng phòng quán triệt, phân công, giao việc và yêu cầu cán bộ, công chức trong Phòng báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc được giao, chú ý đảm bảo vấn đề bảo mật, bảo vệ nội bộ. Đồng chí cũng tin tưởng trong thời gian tới, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện, đơn vị sẽ phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa trong năm 2024./.  
Nguyễn Trang                                                                                              

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:8,117,393 lượt

Số người online:2,170 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn