Viện KSND thị xã An Nhơn Kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã An Nhơn

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án hình sự năm 2016 của Viện KSND thị xã An Nhơn, từ ngày 06/4/2016 đến ngày 12/4/2016, Đoàn kiểm tra của Viện KSND thị xã An Nhơn phối hợp cùng với Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã An Nhơn và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ lần lượt tại 05 xã, phường trên địa bàn thị xã An Nhơn, gồm: UBND phường Bình Định, UBND xã Nhơn Mỹ, UBND phường Nhơn Thành, UBND xã Nhơn Hậu và UBND xã Nhơn Thọ.

       Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án hình sự năm 2016 của Viện KSND thị xã An Nhơn, từ ngày 06/4/2016 đến ngày 12/4/2016, Đoàn kiểm tra của Viện KSND thị xã An Nhơn phối hợp cùng với Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã An Nhơn và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã tiến hành kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ lần lượt tại 05 xã, phường trên địa bàn thị xã An Nhơn, gồm: UBND phường Bình Định, UBND xã Nhơn Mỹ, UBND phường Nhơn Thành, UBND xã Nhơn Hậu và UBND xã Nhơn Thọ.

 

       Sau khi đồng chí Phạm Công Tuấn – Phó Viện trưởng Viện KSND thị xã An Nhơn (Trưởng đoàn kiểm tra) thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, phường, Chủ tịch UBND các xã, phường đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương.

 

        Qua các buổi kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại các đơn vị UBND xã, phường, Đoàn kiểm tra nhận thấy các đơn vị được kiểm tra đã quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã An Nhơn bàn giao, cụ thể: Công an xã, phường đã tham mưu cho UBND thực hiện tốt các biện pháp nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ cho các bị án thực hiện tốt quá trình thi hành án của mình, hồ sơ được lập đúng theo quy trình, thủ tục, riêng biệt cho từng đối tượng bị án; 03 tháng/lần các bị án đều có bản tự nhận xét về quá trình chấp hành án đúng theo quy định và đều có nhận xét của người phân công giám sát, giáo dục đối với từng bị án; sổ theo dõi được ghi chép đầy đủ, đúng theo biểu mẫu quy định…, do đó tính đến thời điểm kiểm tra vẫn chưa phát hiện trường hợp nào bị án có dấu hiệu tái phạm vi phạm.
 
 
 Kiểm sát trực tiếp THAHS tại UBND phường Bình Định
 
        Tuy nhiên, qua kiểm tra các hồ sơ thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ, Đoàn kiểm tra đã phát hiện những vi phạm mang tính phổ biến ở cả 05 đơn vị UBND xã, phường được kiểm tra, cụ thể như: Bản cam kết việc chấp hành án của bị án được lập tại các đơn vị UBND xã, phường là không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 62, khoản 1 Điều 73 Luật thi hành án hình sự, mà phải được lập ngay tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, nên trách nhiệm này thuộc về Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã An Nhơn; nhiều trường hợp bị án thi hành án treo chấp hành xong từ ½ thời gian thử thách có nhiều tiến bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Bộ luật hình sự, có đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách cho bị án nhưng các đơn vị UBND vẫn chưa lập hồ sơ đề nghị xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách gửi Cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã An Nhơn để xem xét theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 63 Luật thi hành án hình sự; hoặc có trường hợp bị án đi vắng khỏi nơi cư trú nhưng không khai báo tạm vắng tại Công an xã, phường theo quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật thi hành án hình sự, tuy nhiên UBND cùng với Công an xã, phường vẫn chưa có tác động gì để yêu cầu bị án về nơi cư trú khai báo tạm vắng, nếu trường hợp bị án không chấp hành và bị nhắc nhở từ hai lần trở lên mà vẫn tiếp tục vi phạm nhưng chưa đến mức chịu trách nhiệm hình sự thì UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục phải phối hợp với cơ quan, tổ chức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở tổ chức họp tại cộng đồng dân cư nơi người được hưởng án treo cư trú, làm việc để kiểm điểm người đó theo quy định tại Điều 67, Điều 79 Luật thi hành án hình sự…
 
        Qua những thiếu sót nêu trên, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cho các đơn vị UBND và Công an (Đơn vị tham mưu) cấp xã cần theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án trên hồ sơ, sổ sách tốt hơn, nắm bắt các quy định của pháp luật về giám sát, giáo dục người bị án treo, cải tạo không giam giữ sâu sát hơn nhằm nâng cao công tác quản lý, đồng thời còn giúp cho các bị án nhận thức rõ nghĩa vụ của mình phải thực hiện, tránh trường hợp bị án coi thường pháp luật mà tái phạm vi phạm./.
 
Nguyễn Thị Mỹ Lệ

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 20/8/2018 đến 26/8/2018
Các đồng chí tải tài liệu phục vụ cho Hội nghị giao ban công tác tháng 8 và tập huấn chuyên đề đợt 4 theo đường liên kết để theo dõi.

Số lượt truy cập:515,901 lượt

Số người online:537 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved