Viện KSND huyện Hoài Ân tham gia phiên họp rút ngắn xét rút ngắn thời gian thử thách án treo trong dịp Lễ 30/4

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát thi hành án hình sự, ngày 26/4/2022 Viện KSND huyện Hoài Ân tham gia phiên họp rút ngắn xét ngắn thời gian thử thách của án treo.

Căn cứ các quy định của pháp luật về điều kiện xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, Cơ quan Thi hành án hình sự huyện Hoài Ân đã lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân huyện Hoài Ân xem xét, ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với 09 trường hợp chấp hành án tại cộng đồng.

 

Quang cảnh phiên họp
Tại phiên họp, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về căn cứ lập hồ sơ, thủ tục và thời hạn đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối với các trường hợp chấp hành án treo. Qua kiểm sát, hồ sơ của người chấp hành án đều đủ điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách, quy trình, thủ tục tài liệu trong hồ sơ đề nghị rút ngắn và mức đề nghị rút ngắn thời gian thử thách được thực hiện đảm bảo, đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách án treo chấp nhận toàn bộ đề nghị của cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện và ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với 09 người chấp hành án.
Sau khi thảo luận, Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo đồng ý với quan điểm và đề nghị của Viện kiểm sát.
Việc xét rút ngắn thời gian thử thách án treo thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng và nhân văn của pháp luật nhằm kịp thời động viên, khuyến khích người được hưởng án treo tự giác phấn đấu, tích cực học tập, lao động, chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định thi hành án và nghĩa vụ của người chấp hành án./.
Kim Viên

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:4,021,250 lượt

Số người online:2,958 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn